Hovrätten friar på nästan alla punkter i kör- och vilotidsmål

En 37-årig lastbilschaufför dömdes i tingsrätten för att vid flera tillfällen inte ha haft föreskriven dygnsvila, överskridit längsta dagliga körtid och låtit bli att ta föreskriven rast. Hovrätten friar honom nu på de flesta punkterna, eftersom polisen inte använt rätt analysverktyg vid granskningen av färdskrivarens information.

37-åringen från Vätterbygden stoppades av polis den 9 februari 2010 för kontroll av kör- och vilotider. Förarkortet och den digitala färdskrivaren kontrollerades. Vid kontrollen användes polisens analysverktyg OCTET, i enlighet med Rikspolisstyrelsens anvisningar.
I efterhand kompletterades förundersökningen med information från tre andra lastbilar som chauffören kört. Denna information kom från mannens arbetsgivare, genom utskrift av föraraktiviteter. Men för utskriften användes ett annat analysverktyg än OCTET.

Chauffören åtalades för att under perioden 15 januari – 6 februari 2010 inte ha haft föreskriven dygnsvila vid fyra tillfällen, överskridit längsta dagliga körtid vid tre tillfällen och låtit bli att ta föreskriven rast efter 4,5 timmars körning vid tre tillfällen.
Han erkände att han vid ett tillfälle inte haft föreskriven dygnsvila, men i övrigt nekade han till brott. Han hävdade att den typ av färdskrivare som var aktuell hade sådana tekniska brister att förarkort och skrivare inte utgör några tillförlitliga underlag för bedömning av brott mot reglerna för kör- och vilotider.

Jönköpings tingsrätt höll med om att det förekommer tekniska problem och brister med digitala färdskrivare, men konstaterade att inga fel upptäckts vare sig på förarkort eller på färdskrivare i den lastbil han körde då han stoppades av polisen. Och informationen från chaufförens förarkort stämde väl överens med informationen från färdskrivarna i de övriga lastbilar han kört under perioden.
Tingsrätten ansåg åtalet styrkt på samtliga punkter och dömde mannen till att betala 10 000 kronor i penningböter för kör- och vilotidsförseelse.

Domen överklagades och Göta hovrätt konstaterar nu att det föreskrivna analysverktyget OCTET använts för att behandla uppgifterna från endast en av de lastbilar chauffören kört.
Överensstämmelsen mellan uppgifterna som finns registrerade på hans förarkort och uppgifterna från det analysverktyg arbetsgivaren använt för att ta fram information från de andra lastbilarna är visserligen fullständig, vilket talar för att han begått de åtalade förseelserna, men någon analys i OCTET har inte kunna ske. Riskerna för felregistrering, och att det av materialet inte varit möjligt att utesluta eventuella fel i färdskrivarens registrering, gör enligt hovrätten uppgifterna så osäkra att det inte är styrkt att chauffören begått de påstådda överträdelserna.

Därför ogillas åtta av åtalspunkterna, och chauffören fälls endast för att vid ett tillfälle inte haft föreskriven dygnsvila och vid ett annat tillfälle ha låtit bli att ta föreskriven rast efter 4,5 timmars körning. Påföljden bestäms till 4 500 kronor i penningböter.
Domen har vunnit laga kraft.

Om artikeln

Publicerad: 2012-01-04 11:01
Kategori: Nyheter
Taggar: Digitala färdskrivare Hovrättsdom Kör- och vilotider OCTET