Design i tunnel gav uppdrag åt VTI

Förbifart Stockholm är en drygt 21 kilometer lång ny väg som planeras stå klar omkring år 2020. Cirka 18 kilometer av vägen kommer att bestå av tunnel. Arkitekten i projektet har ett förslag om att designa insidan av tunneln på ett nytt sätt. På uppdrag av Trafikverket undersöker VTI nu vilken påverkan utformningen inne i tunneln har på förarna.

Genom simulatorstudier som startade strax innan jul testar VTI vad förare tycker om tunnelns tilltänkta design. Med annorlunda utformning av ljus och färg vill man skapa en miljö som inte är så monoton för förarna när de ska köra i den långa tunneln.
– De 24 försökspersonerna får frågor om vad de anser om miljön i tunneln, exempelvis om designen upplevs som uppiggande eller distraherande samt om de påverkas körmässigt, berättar Christopher Patten, forskare på VTI och projektledare. – Vi mäter också förarnas ögonrörelser med hjälp av mätutrustning.

Tanken är att tunneln bland annat ska innehålla mönster och ljusslingor i taket som ser ut som om de rör sig när man kör. Frågan som ska besvaras är huruvida detta upplevs tilltalande och skulle kunna minska risken för monotoni och trötthet eller om det upplevs som ett störande moment som distraherar förarna.

Christopher Patten arbetar i projektet tillsammans med Selina Mårdh, forskningsassistent på VTI. Mats Lidström, forskningsingenjör på VTI, har utformat programmen som används i simulatorn.
Projektet ska slutrapporteras innan sommaren.

Om artikeln

Publicerad: 2012-01-31 19:11
Kategori: Nyheter
Taggar: Design Förbifart Stockholm Tunnel VTI