Design

Listar alla artiklar taggade med: Design

Design i tunnel gav uppdrag åt VTI

Förbifart Stockholm är en drygt 21 kilometer lång ny väg som planeras stå klar omkring år 2020. Cirka 18 kilometer av vägen kommer att bestå av tunnel. Arkitekten i projektet har ett förslag om att designa insidan av tunneln på ett nytt sätt. På uppdrag av Trafikverket undersöker VTI nu vilken påverkan utformningen inne i tunneln har på förarna.

Daf