DEN OLAGLIGA CABOTAGETRAFIKEN

Ingen bra vecka för Girteka

Sexsiffriga böter även för det andra ekipaget

Som vi tidigare rapporterat om här på Proffs nyhetssida, blev två litauiska ekipage i tisdags stoppade på två olika platser i Norge, misstänkta för olaga cabotagekörning.
Ägaren till det ekipage som stoppades i Voss, Girteka, dömdes att betala 100 000 norska kronor i böter. Nu har även det andra ekipaget, som stoppades i Lærdal fått böter utdömda. Även i det här fallet blev priset högt. 100 000 norska kronor, böter som ska betalas av Girtekas ukrainska dotterbolag.

Det ekipage som nu är det senaste i raden att ertappas i Norge körde på uppdrag av Girteka, av företagets dotterbolag i Ukraina, med ukrainsk förare.
Enligt Statens Vegvesen i Norge har både bil och förare befunnit sig i Norge sedan den 9 december. Under den perioden har nio inrikesresor hunnits med.

Åklagaren Erling Melvær säger till tungt.no att man nu prioriterar olagliga cabotagetransporter, vilket man även gör hos Statens Vegvesen.
– Det är viktigt att böterna är så pass höga att de utländska företagen känner att de inte kan syssla med sådant här, tillägger åklagaren till tungt.no.

Även i det här fallet står ekipaget kvar på kontrollplatsen i väntan på att böterna ska betalas.
Den ukrainske föraren fick för egen del en bot på 15 000 kronor samt att han inte får köra bil i Norge under sex månader. Detta som straff för sina grova kör- och vilotidsbrott som uppdagades i samband med kontrollen i tisdags.

Om artikeln

Publicerad: 2011-12-23 17:12
Kategori: Nyheter
Taggar: Coop Girteka Norge Olagligt cabotage