Nya regler för prov i yrkeskunnande för trafiktillstånd

Den 4 december 2011 träder nya regler i kraft på yrkestrafikområdet. En av förändringarna rör examensprovet i yrkeskunnande för trafiktillstånd för gods och för persontransporter med buss. För taxi införs inga ändringar.

Förändringarna rör själva provet, både form och sammanräkning av poäng. De viktigaste förändringarna är att provtagare tillåts att göra om tidigare genomförda prov, oavsett vilken poängsumma som tidigare har uppnåtts.

Provtagare får från och med den 4 december 2011 inte tillgodoräkna sig ekonomiprov (delprov 2) för annat transportslag. Kontrollprov för gods- och persontransporter med buss utgår och kravet på godkännande har blivit förändrat.

De nya reglerna säger att:
”Sökande ska sammanlagt för alla delprov uppnå ett genomsnitt på minst 60 procent av det totala antalet poäng, medan antalet erhållna poäng i varje delprov inte får understiga 50 procent av antalet möjliga poäng.”

Rent praktiskt innebär det att de tre delarna Juridik, Företagsledning och ekonomisk ledning av ett företag och Tekniska normer och driftsförhållanden och trafiksäkerhet betraktas som ett sammanhållet delprov I, och att fallstudieprovet betraktas som delprov II.

Vad gäller bokning, genomförande av prov, antal provdelar och provtider sker ingen förändring.

För att delprov I eller delprov II ska tillgodoräknas i examensprovet krävs att provtagaren uppnått minst 50 procent av antal möjliga poäng för det aktuella delprovet. För delprov I innebär det minst 30 poäng, och för delprov II minst 24 poäng. För att nå godkänt på hela examensprovet är kravet minst 60 procent, vilket motsvarar 63 poäng.

En enkel beräkningsmall kan ställas upp enligt följande:
– Delprov I, Juridik + Ekonomi + T/T = minst 30 poäng för tillgodoräknande (50%)
– Delprov II, Fallstudier = minst 24 poäng för tillgodoräknande (50%)
– Examensprov, Delprov I + Delprov II = minst 63 poäng (60%)

Delprov avlagda före den 4 december 2011 måste vara godkända för att få tillgodoräknas vid en rättning enligt tillståndsförordningen.

Reglerna ändras eftersom Sverige från och med den 4 december 2011 tillämpar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1071/2009 (Tillståndsförordningen). Denna förordning bestämmer bland annat kunskapskrav, examensprovets utformning samt vad som krävs för godkänt examensprov.
Förändringarna rör inte taxi.

Om artikeln

Publicerad: 2011-12-03 13:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Kunskapsprov Trafiktillstånd Transportstyrelsen