JÄRNVÄGSKONFLIKTEN
Fotograf: Volvo Lastvagnar AB.

700 lastbilar ska ersätta tåg

En konflikt mellan statliga svenska Green Cargo och statliga norska Cargonet hotar stoppa Cargonets verksamhet med godståg i Sverige från den 10 december. Ett stopp som kan tvinga deras kunder att klara transporterna med cirka 700 lastbilar med släp. Bara för Schenker innebär det ett behov av 300 lastbilar.

– Vi har medvetet valt att transportera vårt bröd via järnväg för att minska koldioxidutsläppen, något våra kunder nu förväntar sig. Det känns absurt om vi tvingas flytta över till lastbilar igen, säger Carina Zolland, informationschef på Polarbröd.
– Vårt fokus nu är att se till att våra kunders gods kommer fram som det ska, även om det kommer att bli vissa störningar till en början. Men vår förhoppning är fortfarande att Green Cargo, som äger loken, och Cargonet, som äger vagnarna, ska hitta en lösning som innebär att vi kan fortsätta utnyttja järnvägen i Sverige.

Konflikten mellan de båda statliga järnvägsbolagen har skapat oro också hos andra transportörer som Schenker och DHL.
– Vi ser med stor oro hur kombitrafiken på flera betydande linjer i Sverige stannar inom ett par dygn, vilket i så fall gör att ett viktigt transportsystem för svenskt näringsliv drabbas av stora störningar med betydande kostnadsökningar som följd, skriver Ingvar Nilsson, vd för DB Schenker North och Stefan Nilsson, vd för DHL Freight Nordic, i ett öppet brev till Mikael Stöhr, vd för Green Cargo, och Patrik Hermansson, vd för CargoNet AB.

– Trovärdigheten för kombitrafiken riskerar att drabbas av ett förödande slag och vi bedömer att det kan ta mycket lång tid att återuppbygga den igen, något som krävs för att landets åkerier ska fortsätta investera i kombitrailerutrustning.

De menar att konflikten är ett genant bakslag för de båda statliga företagen.
– Vi, Schenker och DHL, har genom garanterade volyminköp skapat förutsättningarna för er att med lönsamhet driva denna trafik och vi vill med dessa rader uppmana er att ägna högsta prioritet åt att omgående åtminstone finna en tillfällig lösning som innebär att servicen kan upprätthållas även efter den 10 december, för att under de närmaste månaderna förhandla fram en permanent överenskommelse.

Om artikeln

Publicerad: 2011-12-09 08:50
Kategori: Nyheter
Taggar: 700 lastbilar Järnvägskonflikt Miljö