Volvokoncernen ett av världens mest hållbara företag

Volvokoncernen kvalificerar sig återigen på Dow Jones Sustainability World Index (DJSI). De 2 500 största företagen i världen bedöms utifrån de...

Volvokoncernen kvalificerar sig återigen på Dow Jones Sustainability World Index (DJSI). De 2 500 största företagen i världen bedöms utifrån deras strategi och resultat inom affärsetik, miljöhänsyn och sociala kriterier med fokus på deras förmåga att skapa långsiktigt värde. De 300 bäst rankade företagen hamnar utan inbördes ordning på DJSI world.
– Långsiktiga investerare fokuserar i allt högre grad på att de bolag man investerar i driver ett strategiskt hållbarhetsarbete. Att kvalificera sig för DJSI world ses av ägare, investerare och övriga intressenter som en kvalitetsstämpel, säger Christer Johansson, chef för Volvokoncernens Investor Relations.

Om artikeln

Publicerad: 2011-09-23 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: