DIGITALA FÄRDSKRIVAREN FÖRÅLDRAD

Överåklagare Alhem:rn"Gamla domar kan komma att rivas upp"rnrnAv Sten PerssonrnrnÅkarna visste det, chaufförerna visste det och facktidn...

Överåklagare Alhem:rn”Gamla domar kan komma att rivas upp”rnrnAv Sten PerssonrnrnÅkarna visste det, chaufförerna visste det och facktidningarna har skrikit sig hesa i ämnet. Nu erkänner även EU-kommissionären Jacques Barrot att den digitala färdskrivaren är otidsenlig.rnÄntligen verkar det som att EU vaknar upp ur sin dvala och gör något åt problematiken. Överåklagare Sven-Erik Alhem menar dessutom att det eventuellt kan finnas fog för att riva upp gamla domar samt ifrågasätta de böter som utfärdats på grund av den illa fungerande färdskrivartypen.rnrnEfter lång tids bearbetning av den danska EU-parlamentarikern Anne E, Jensen erkänner EU-kommissionären Jacques Barrot att den digitala färdskrivaren är otidsenlig.rn- Det är inget vi kan göra något åt här och nu. Först måste saken undersökas, skriver han i sitt svar.rn- Vi har satt igång ett projekt som i april 2009 ska leverera en teknisk värdering som ska tas in i de överväganden som ska göras innan den tekniska anpassningen genomförs, förklarar han.rn- Om det visar sig att det finns problem som inte kan lösas genom en teknisk anpassning, lägger vi fram till parlamentet och ministerrådet ett förslag om ändring av den nämnda förordningen. rnDärmed måste åkare och chaufförer tills vidare leva vidare med en icke exakt och föråldrad registrering av kör- och vilotiderna under åtminstone ett år framöver.rn- Det är frågan om ett rent erkännande, säger Anne E. Jensen.rnrnStjäl tidrn- Den digitala färdskrivaren skulle göra de gamla diagrambladen överflödiga och därmed ta bort möjligheterna at fuska. Istället blev det så att den nya apparaten stjäl tid som kan orsaka böter för överskridande av kör- och vilotider.rnProffs har tidigare tagit upp flera exempel på hur illa ställt det är med den nya typen av färdskrivare. Kritiken har varit massiv sedan mätningar visat att lastbilar med många stopp, som i distributionstrafik, fick mer körtid med det gamla diagrambladet än med den digitala färdskrivaren.rnrnMer i nästa nummerrnI Proffs nr 5-2008, som utkommer den 23 maj, kan du läsa mer om den otidsenliga och illa fungerande färdskrivaren.rnrnBeställ din prenumeration nu >>rn

Om artikeln

Publicerad: 2008-05-02 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: