Kraftig nedgång i transportföretagarnas optimism

Transportföretagens optimism vad gäller omsättningsutvecklingen avtar. Det visar den undersökning som TransportGruppen tagit fram i samarbete med ...

Transportföretagens optimism vad gäller omsättningsutvecklingen avtar. Det visar den undersökning som TransportGruppen tagit fram i samarbete med Handelns Utredningsinstitut.rn- Nu är det inte längre fråga om rykten om en konjunkturnedgång, utan här får vi svart på vitt, säger Peter Jeppsson, vd i TransportGruppen.rnrnPeter Jeppsson förklarar att transportföretagen har utomordentliga känselspröt när det gäller skiftningar i konjunkturläget.rn- Det handlar bland annat om en vikande orderingång hos åkerierna – ett säkert tecken på vart det bär hän, menar han. rnrnOron för att konjunkturen nu viker på allvar innebär att osäkerheten inom transportnäringen ökar vad gäller behovet av nyanställningar.rn- Med tanke på att det finns närmare 220 000 anställda i transportnäringen går det inte att bortse från att om hjulen snurrar saktare, så får det effekter på jobben totalt sett i Sverige. rnrnOm TransportIndikatornrnTransportIndikatorn är TransportGruppens kvartalsvis återkommande temperaturmätare på nuläget och framtidstron i transportnäringen. TransportIndikatorn tas fram i samarbete med Handelns Utredningsinstitut (HUI). Hela undersökningen finner du på www.transportfakta.se.rn

Om artikeln

Publicerad: 2008-02-20 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: