MÅNADENS LEDARE

”Plötsligt förstår man behovet av eCall”

När lagstiftningen och tekniken inte går hand i hand så uppstår ofta problem. Ett lysande exempel i närtid är lagkravet på så kallad eCall, ett säkerhetssystem som sedan efter den 31 mars 2018 är obligatoriskt i nya bilar.

eCall är ett system som används i fordon i hela EU och som automatiskt ringer upp larmnumret 112 om din bil råkar ut för en allvarlig trafikolycka. Du kan också aktivera eCall manuellt genom att trycka på en knapp. Det gör att du och de andra bilpassagerarna kan kommunicera med larmoperatören samtidigt som systemet automatiskt överför viktiga uppgifter såsom fordonets exakta position, tidpunkten för olyckan, fordonets registreringsnummer och i vilken färdriktning fordonet körde i när olyckan inträffade.

En ny bilmodell som godkänts för tillverkning efter den 31 mars 2018 måste alltså ha det 112-baserade eCall-systemet installerat. Detta gäller både fordon med högst åtta säten och lätta nyttofordon.

Ett på många sätt bra system. Självklart. Bekymret nu är att eCall i många fordon från 2018 och några år framåt är gjorda för att kommunicera via 2G och 3G-näten, frekvenser som är på väg att fasas ut och som på flera geografiska platser redan har släckts ner.

Eftersom det är ett lagkrav så blir fordonet i fråga per definition olagligt att köra med om det inte kan kommunicera och kommer därmed att underkännas när det besiktigas.

Proffs skrev om detta nätet den 9 april i år. I början av maj togs det upp av kvällspressen. När vi publicerade nyheten fick vi en del reaktioner från läsare som menade att vi for med osanningar, inga fordon skulle få körförbud menade några. När kvällspressen tog upp ämnet en månad senare, tystnade den kritiken helt och hållet. Kanske hann ”nyheten” smälta in hos de läsare som ”visste bättre” under den månad som gick?

Enligt insatta källor kan runt en halv miljon, kanske ännu fler, (svenskregistrerade) fordon komma att underkännas när de äldre telefonnäten släcks. Om inte fordonstillverkaren i fråga har lyckats lösa en uppdatering av det aktuella systemet i bilen. Och enligt samma källor är det inte troligt att alla lyckas med det.

Frågan är nu om våra lagstiftare kommer att förstå problemet och lätta på lagen?

Hur många liv som räddats genom eCall står inte att läsa i någon statistik. Åtminstone inte i någon som jag har hittat och som bygger på verkliga fakta.

Hur som helst. Om jag besiktigar mitt fordon och får en anmärkning på till exempel dålig bromsverkan så kan jag antingen själv – eller en bilverkstad – åtgärda problemet. Men det är ganska orimligt att kräva att jag ska bygga ett eget 3G-nät, eller bygga om elektroniken i min bil.

Det ska bli intressant att se hur EU och våra inhemska politiker kommer att hantera frågan. Att skrota bilar som är några år gamla kan ju knappast gå i linje med miljötänket – eller?

På tal om telefonnät och lagstiftningar. Som bekant är det olagligt att använda din mobil när du kör om du håller den i handen. Förbudet gäller också annan kommunikationsutrustning som hålls i handen. Förbudet gäller när du kör ett motordrivet fordon.

Trots detta är det inte sällan som förare rapporteras för att ha brutit mot lagen. Personligen undrar jag varför det är så svårt att låta bli mobilen när man kör?

Jag har själv, flera gånger, sett när chaufförer fått ta emot böteslappar för att ha suttit med mobiltelefonen i handen när de har kört. Inte sällan telefoner som kostar tiotusentals kronor att köpa. Men ett headset för några hundralappar – det är uppenbarligen inte aktuellt…

Plötsligt förstår man behovet av eCall…

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-24 10:58
Kategori: Ledare
Taggar: