MÅNADENS LEDARE
Foto: Göran Rosengren, arkiv Foto: Göran Rosengren, arkiv

”A-traktorkaoset” är Transportstyrelsens fel

Höjd åldersgräns och ökade körkortskrav för att få köra A-traktor har rört upp känslorna inte minst bland landets unga – och då i synnerhet hos de unga som bor på landsbygden. Med all rätt.

Skärpningarna motiveras från EU-håll med att man vill öka trafiksäkerheten. Och det är ett motiv som är svårt att säga emot. Men för många landsbygdsbor där kollektivtrafiken i många fall är obefintlig, blir det troligtvis jobbigt.

Å andra sidan så har man på landsbygden, historiskt sett, tidigare klarat av att ta sig från A till B genom att köra moped eller cykla. Förr om åren har det förvisso funnits A-traktorer och före dessa var det EPA-traktorer.

Att något måste göras för att förhindra olyckor med ”traktorer” är givet. Alla som på ett eller annat sätt har drabbats av just traktorolyckor håller sannolikt med. I flera fall har såväl enskilda individer som familjer och dess anhöriga drabbats svårt av outbildade (och även omogna) ungdomars framfart.

Frågan är bara om det problemet snart är löst? Jag är tveksam.

Det är numera alldeles för enkelt att manipulera moderna A-traktorer, något som blev möjligt i samma ögonblick som det blev tillåtet att hastighetsbegränsa traktorerna på elektronisk väg.
Man behöver bara titta in i de olika A-traktorforumen på sociala medier för att konstatera att uppfinningsrikedomen är stor för att få fordonen att gå snabbare än tillåtet. Där pratas det öppet om fjärrkontroller och vilka kablar som ska kopplas om.

Hjälper en körkortsutbildning i dessa fall? Som sagt, jag är tveksam.

Förvisso har ett praktiskt (godkänt) körprov åtminstone befäst att föraren kan köra A-traktor – i låg hastighet. Men en manipulerad traktor är per definition en ”vanlig personbil” (eller lastbil).

De allra flesta ungdomar som kör A-traktor är duktiga förare och har gott omdöme. Och så länge fordonet inte är manipulerat och framförs lagligt, uppstår oftast inga problem. Mer än möjligtvis retligt långa köer som kan ställa till det inte minst för yrkestrafiken och ”arbetspendlare”, förstås.

Den som vill fuska och bryta mot samhällets regler gör det oavsett om vederbörande är utbildad eller ej. Och då menar jag inte endast A-traktorförare, det gäller alla typer av brott.

Jag vill absolut inte förringa vinsterna med att ha utbildade förare i trafiken. Tvärtom, det är enbart av godo. Men enligt min uppfattning borde man behålla 15-årsgränsen. Mest med tanke på de unga som bor på landsbygden – bortom tunnelbanorna och bortom den kollektiva busstrafikens sista hållplats.

Kanske borde även Transportstyrelsen få i uppdrag att riva upp bestämmelserna för hur ett fordon ska hastighetsbegränsas för att inte kunna köras snabbare än tillåtet? Som förr, till exempel med dubbla växellådor och så vidare.

Att det numera är tillåtet att använda elektronisk styrning för att uppfylla hastighetskravet kan Transportstyrelsen endast skylla sig själv för. Det var den myndigheten som öppnade Pandoras ask då man för några år sedan gav dispens för hur hastighetsbegränsningen på en A-traktor skulle utföras. Det blev inte så bra, handen på hjärtat. Man mer eller mindre tvingades att ändra på reglerna för att inte tjänstemännen på myndighetens skulle duka under av trycket från alla dispensansökningar som snart vällde in.

Nu vimlar det istället av A-traktorer – och nu klampar EU i vanlig ordning in och pekar med hela handen.

Som sagt, Transportstyrelsen borde ta ett par steg tillbaka och se över reglerna för hur ett fordon ska konfigureras för att bli den gamla tidens EPA-traktorer igen…

Om artikeln

Publicerad: 2024-03-22 11:00
Kategori: Ledare
Taggar: A-traktorer Trafiksäkerhet Transportstyrelsen