Fordonen på bilden har inget med artikeln att göra.Fotograf: Göran Rosengren

Månadens Ledare:

Gemenskapstillståndet måste dras in för fuskarna

I det här numret, årets sista, kan du bland annat läsa om färdskrivarfusket. En brottslig verksamhet där buset blir allt skickligare på att dölja spåren efter sina ingrepp i den tekniska utrustningen. Polisens försök att hålla jämna steg med de kriminella har på några håll i landet visat sig fungera, men som vi alla känner till så blir trafikpoliserna allt färre vilket så klart ger större utrymme för de mindre nogräknade att härja fritt.

En positiv nyhet är att även en och annan åklagare dykt upp med bevisat intresse för brottsligheten inom vägtransportområdet. Det ger oss ett visst hopp om att åtminstone några av alla som snedvrider konkurrensen ska få betala för sina tilltag.

Att bli av med flagranta kör- och vilotidsfuskare innebär ju också att vi andra kan åka lite säkrare på landets vägar.

En fundering som dykt upp hos en del av våra läsare under resans gång, bland annat hos representanter för Här stannar Sverige, är om det inte vore på sin plats att man drog in gemenskapstillstånden för de åkerier som ertappats med manipulerade färdskrivare, eller som vid flertalet tillfällen har blivit påkomna med att bryta mot kör- och vilotiderna?

Jo, detta ska enligt EU-förordningen (EG) 1071/2009 vara helt möjligt. Och faktiskt också ett ”måste” när någon åsidosatt reglerna. Åtminstone tolkar jag texten i förordningen på det sättet.

Så här står det, till exempel:
”Den trafikansvarige eller transportföretaget får inte ha ådragit sig fällande domar eller sanktioner i en eller flera medlemsstater för allvarliga överträdelser av gemenskapsreglerna, särskilt vad gäller …//… förarnas kör- och vilotider, arbetstid samt installation och användning av registreringsutrusning”.

Men… Om ett ekipage stoppas i Sverige och ertappas med exempelvis en manipulerad färdskrivare, är det inte upp till de svenska myndigheterna att ifrågasätta gemenskapstillståndet. Detta är en uppgift för ansvarig myndighet i det land där åkeriet hör hemma.

Blir det gjort då? Inte en aning…

Man kan ju däremot hoppas att åkeriet vid ny ansökan om gemenskapstillstånd inte kommer att få det. Fast å andra sidan är ett tillstånd numera giltigt i tio år. Konsekvenserna av gärningen kan med andra ord komma lång tid efteråt och under tiden kan åkeriet i fråga hinna slå fötterna av många seriösa aktörer.

Så kan det ju inte få vara, tycker jag och hoppas att våra EU-delegater tar till sig min åsikt.

 Nu är det jul igen. Ni är många som tillbringar helgerna bakom lastbilsratten och jag vill verkligen tacka er alla för att ni ser till så att vi andra kan besöka välfyllda affärer och på så sätt skapa den julstämning som vi önskar.

Ert arbete betyder otroligt mycket för oss alla. Det vet ni – och vi. Men tyvärr finns det nog många som inte ens tänkt tanken på vad ert arbete innebär för vederbörande.

God jul, gott nytt år och på återseende nästa år!

Om artikeln

Publicerad: 2016-12-23 00:00
Kategori: Ledare
Taggar: Gemenskapstillstånd Rättsfall Transportfusket