Vänsterpartiet tar rygg på trafikpolisen

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna lagt ett förslag som innebär att polisen generellt ska få större resurser. Det som är extra glädjande i förslaget, åtminstone sett ur vägtransportbranschens synvinkel, är att trafikpolisen inte har glömts bort. 
Vänsterpartiet vill satsa 50 miljoner kronor på den viktiga verksamheten och dessutom föreslår man en specialenhet mot cabotagefusket.

Hur det ska se ut i detalj, förtäljer inte partiets pressmeddelande. Och antagligen lär partiledaren Jonas Sjöstedt och partiets justitiepolitiska talesperson, Linda Snecker, behöva förbereda sig på en rejäl batalj mot den högsta polisledningen och inrikesministeriet. För från dessa håll har man uppenbart inte förstått det som Vänsterpartiet påtalar, att fusket är utbrett. 

Och att det krävs ”fysiska” poliser med både kunskap och engagemang för att få bukt med den brottslighet som idag tillåts pågå inför öppen ridå.

Även resultatet av Skatteverkets satsning på att kolla upp misstänkta fifflare i åkeribranschen är något som Vänsterpartiet har reagerat på. Man menar att fusket pressar fram ovärdiga arbetsförhållanden, vilket i sin tur gör att branschen förtvinar i Sverige och att det även leder till att samhället går miste om stora pengar som kunde gå till välfärd och andra investeringar. I ett pressmeddelande kräver man att regeringen omedelbart måste vidta åtgärder.

Oavsett vilken partifärg du och jag må ha, så är det ju svårt att inte låta sig imponeras av det faktum att de politiker som vi sedan tidigare vet kämpar hårt för branschen, nu har fått ett välkommet stöd från Vänsterpartiet.

Tidigare intervjuer som vi har gjort på temat trafikpolis, bland annat med den biträdande regionpolischefen i Syd, har gått stick i stäv med tanken på en mer specialinriktad polis. Jarl Holmström, som ovan nämnda regionpolischef heter, är av den bestämda uppfattningen att den tunga trafiken kan kontrolleras minst lika bra under ledning av cheferna i de lokala polisområdena.

Holmström menar också att trafikpolisen under lokal ledning kommer att innebära att områdespoliserna ska fatta tycke för trafikverksamheten, som på så sätt ska växa sig starkare.

Det är så klart omöjligt att idag säga om Holmström har rätt eller fel. Det jag dock kan se med egna ögon är en utveckling som inte riktigt går i Holmströms riktning.

Om det nu ska bli så som regionpolischefen menar, måste det tänkta resultatet snabbt börja märkas. Jo, jag vet, förändringen är inte genomförd i Holmströms region i skrivande stund. Men just nu bevittnar vi ett kompetenshaveri av aldrig tidigare skådat slag inom trafikpolisen. Något som naturligtvis även omfattar bilinspektörerna. Till exempel kommer ingen av de bilinspektörer som idag jobbar i Helsingborg att finnas kvar i organisationen om ett par år. De var fyra tidigare i år. De är tre idag, varav den yngsta har sagt upp sig och de två andra snart har åldern inne för att gå i pension.

Vem ska ta över deras arbete, Dan Eliasson?

På andra håll i landet har vi en rad fullutbildade trafikpoliser som flytt till andra myndigheter och privata företag. Någon har sökt sig till annan polisiär verksamhet.

Varningsklockorna ringer så att de håller på att lossna från väggen, men inte många gör något. Däremot gläds vi så klart åt våra politiker som envist kämpar på för en bättre bransch – och en starkare och mindre styvmoderligt behandlad trafikpolis. 

Om artikeln

Publicerad: 2016-03-18 00:00
Kategori: Ledare
Taggar: Dan Eliasson Trafikpolisen Transportfusket Vänsterpartiet