SVEN-ERIK ALHEM
Genrebild. Foto: Göran Rosengren Genrebild. Foto: Göran Rosengren

Hatten av för de trafikpoliser som finns kvar

Män med makt eller som inget hellre önskar än att visa makt kan vara farliga. Särskilt om makten är förenad med omdömesbrist eller sådan nedsättning.
Men gäller det inte könsneutralt så att också kvinnor omfattas? Naturligtvis. Men jag känner mig säker på att flertalet av dem jag syftar på är just män.

Extra farliga är män med mycket stor makt. Envåldshärskaren eller diktatorn med få eller inga återhållande motkrafter i maktutövandet är extra farlig. Särskilt om envåldshärskaren har tillgång till kärnvapen.

Just hot om att använda kärnvapen kan få en återhållande effekt vad gäller gränsdragningen om vad omvärldens länder ska ta till när en diktator agerar till exempel med ett anfallskrig mot en grannation.

Extra allvarligt är det om det finns alltför många envåldshärskare samtidigt i världen.

Men när det gäller maktutövning är det inte bara inom storpolitiken frågan är aktuell.

Inom trafikområdet är det lätt att träffa på aggressiva, maktutövande manliga bilförare. Ja, jag säger just att det är män. Min egen erfarenhet stöder tesen. Män som gärna visar att just de ska komma fort fram och emellan annan ”hindrande” trafik. Utan hänsynstagande till trafikregler och andra trafikanters väl och ve. De visar sin makt just genom att tydligt låta påskina att trafikreglerna inte gäller just dem utan bara andra.

Maktutövarna inom trafiken använder sin makt genom att själv bestämma vilka normer som gäller för just dem. Det anser sig nämligen inta en särställning och är också angelägna att framhålla denna genom att till exempel ilsket markera med ihärdiga blinkningar mot framförvarande fordon som de lagt sig kloss bakom att lämna fri väg för ”makten”.

I en diktatur kan det vara svårt att få till stånd en ordning där lagen gäller för alla. Extra svårt blir det om det inte ens är lagligt att benämna ett krig för ett krig och där den som likväl dristar sig till det lätt hamnar i fängelse.

I en sann demokrati som Sverige är det i princip bara polisen som kan stävja maktutövande fordonsförares framfart. Vi andra ha sedan barnsben lärt oss att inte ”leka polis” i trafiken.
Det mesta av alla olagligheter som sker i trafiken ser aldrig polisen. Och inte heller anmäls trafikbrott, särskilt inte om de inte föranleder en allvarlig trafikolycka.

Jag känner också oro över att ”trafikpolisen” som är så oändligt viktig för att motverka den olagliga maktutövningen i alla dess former på våra vägar naggas i kanten av andra angelägna polisiära uppgifter.

För kom ihåg: för att vara en äkta trafikpolis krävs kompetens och erfarenhet i proffsklass. Hatten av för dem som finns kvar!

Sven-Erik Alhem

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-16 09:00
Kategori: Krönika
Taggar: Diktaturer Trafikpolisen Ukrainakriget