SVEN-ERIK ALHEM

Rimfrost en välkommen styrkedemonstration

När polisen storsatsar och tar i, ger det positivt resultat för allmänheten och välbehövlig goodwill för polisen. Bra! Inom ramen för Operation Rimfrost slog polisen i januari till i tre stadsdelar i Malmö med ett lyckosamt resultat. Man gick med ett rejält tryck från fastighet till fastighet och lyckades komma över ett stort antal illegala vapen och sprängämnen. Det sägs att något liknande – konstigt nog – aldrig gjorts tidigare i Sverige. Varför inte måste man kritiskt fråga sig?

Omdömena från de som bor inom de områden som hemsöktes av den enorma polisinsatsen, som också gick under den lättförståeliga benämningen Hagelstorm, var idel uppskattande såvitt jag kunde uppfatta.

Det är just en handlingskraftig polis vi vill ha som med ”go” och samtidigt bibehållet omdöme med krafttag ger sig in i kampen mot den grova brottsligheten. Och därmed visar att det i en demokrati är staten – och aldrig kriminella krafter – som bestämmer spelreglerna. Både kortsiktigt och långsiktigt. Och att alla myndigheter utan hinder av sekretessbestämmelser sinsemellan deltar samfällt i kampen.

Allmänheten är oändligt trött på fagra maktord från olika polischefer om hur stark staten är i förhållande till de kriminella. Det är handling som måste till!


Så låt oss se fler samordnade
Rimfrostaktioner mot de kriminella! Till förmån för alla som respekterar och gillar att de levnadsnormer samhället i demokratisk ordning fastställt ska gälla alla! Inte bara i princip utan just i bokstavlig bemärkelse alla! I det lilla och i det stora. Inga glidare med jättedyra bilar som provocerande utmanande och maktutövande kör igenom våra städer kvälls- och nattetid för att visa att den oftast frånvarande polisen inte klarar av att hindra dem från att göra sig skyldiga till flagranta trafikbrott som allmänheten lätt iakttar utan att kunna ingripa.

Så polisen måste i alla avseenden tillsammans med andra myndigheter bli aktivt offensiva och verkningsfulla för att sätta P för alla dem som tror sig år efter år kunna leva gott av kriminalitet och som gärna glänser med hur rika de är.
Blåslampa på!

För egen del tycker jag närmast att det är en självklarhet med ett äkta livstids straffvärde för den som på minsta sätt deltar i hänsynslös planering med mera och utförande gällande sprängning av en bostadsfastighet. Allra viktigast är dock att gärningsmännen åker fast och kan lagföras.

Det finns ingen anledning för våra – från brottsbekämpningen oberoende och från staten helst självständiga – domstolar att lägga några fingrar emellan när det gäller att komma fram till adekvat straffvärde och ändamålsenlig påföljd. Tycker jag och – tror jag – majoriteten av allmänheten.

Sven-Erik Alhem

Om artikeln

Publicerad: 2020-02-28 07:00
Kategori: Krönika
Taggar: Brottsbekämpning Rättsfall Rimfrost