KRÖNIKA

”Samhället är skört i många avseenden”

När jag sitter vid min dator och skriver denna krönika för tidningen Proffs är valet den 9 september sedan länge avklarat. Men ändå inte. Stor turbulens råder om hur regeringsbildningen ska falla ut. Expeditionsregeringen får kanske verka länge än innan vi får ett resultat.

Den nye talmannen har nått sin rangposition näst efter Hans Majestät och bjuder på den ena koppen kaffe efter den andra i sina överläggningar med partiledarna och språkrören. Alla undrar om snacket kan ge något resultat med tanke på de alltigenom låsta positioner som i varje fall hittills kungjorts medialt. Och genomanalyserats av olika experter i radio och TV.

Samtidigt tror jag att det finns en betydande känsla av frustration hos många väljare som sannolikt känner sig marginaliserade i alla kringdiskussioner och sakkunnigbedömningar.

Jag är ingen expert på politik och ska inte heller ge mig ut för att vara någon. Men man kan ju alltid som samhällsintresserad medborgare få tillåta sig undra över ett och annat som passerar i debatten. Normerna kring vad som ska gälla i en demokrati och de olika partiernas program jämte dokumenterade uttalanden från partiledarna har naturligtvis stor betydelse i sammanhanget.

Vi får alla ge oss till tåls och se vilket slutresultatet blir. Några kommer med all sannolikhet att bli nöjda men lika säkert torde vara ett missnöjde hos andra.

Samhället är skört i många avseenden. Sociala system utnyttjas brottsligt av kriminella aktörer som inte längre skulle fundera på jobbiga och för dem själva riskabla insatser med bank- och värdetransportrån när det är så enkelt att fixa till det genom kriminella angrepp mot rot- och rutsystemen, fiffel inom byggbranschen och nästan på varje annat sätt som det går att bedra sig till pengar där statens kontroll hittills varit alldeles för senfärdig och ofullständig. Det går nog att ibland påstå blåögd också.

Av staten subventionerade elcykelinköp är bara ett exempel bland många andra där systemet alltför enkelt synes ha utnyttjats brottsligt.

Gelins KGK


Det finns ett starkt behov
av kontroll och misstänksamhet från statens sida i varje form av aktivitet som av samhällsskyddsskäl måste skyddas från brottslig aktivitet.
Ett sådant område som dagligen berör oss alla är trafiken. Där har kontrollen från polisens sida- säkert av resursskäl men likväl beklagligt – varit alldeles otillräcklig länge.

Det har lett till att många hänsynslösa motorfordonsförare själva anser sig kunna bestämma vad som ska gälla för dem i trafiken och därför kör precis som de vill. De vet att risken att åka fast i en poliskontroll är liten. Och risken att någon av de normhållande medtrafikanterna gör en polisanmälan som skulle leda till lagföring är närmast obefintlig.

Trafikbrottslighet, till exempel i form av flagranta hastighetsöverträdelser som inte bestraffas, uppmärksammas naturligtvis av andra trafikanter som också kan lockas ta efter och trycka hårdare på gaspedalen.

Från samhällsskyddssynpunkt har polisens trafikövervakning en enorm betydelse. Det gäller inte minst i fråga om tung trafik, där minsta felmanöver ofta kan leda till förödande konsekvenser för personer som befinner sig i lättare och mer skadeutsatta fordon.

Sven-Erik Alhem

Wabco

Om artikeln

Publicerad: 2018-10-26 00:01
Kategori: Krönika
Taggar: Juridik Politik Trafiksäkerhet Valet 2018