Föga lönt att ringa till polisen?

I Sverige är det inte obligatoriskt för den som vill ta körkort att för sin utbildning ha gått i körskola utom såvitt avser vissa bestämda delmoment i utbildningen. Man kan alltså fortfarande "köra upp" som privatist.

Frågan om tidbokning hos den ansvariga myndigheten, Trafikverket, kan vara av intresse. Jag vet inte hur det förhåller sig men det har sagts mig att det kan ta väldigt lång tid för den som är privatist och har avslutat sin utbildning att få en tid för uppkörning jämfört med den som kommer från en körskola.

Relationen mellan Trafikverket och körskolorna är av intresse. Finns det – eller finns det ej – en gräddfil in för körskolorna hos Trafikverket? Eller råder jämlikhet mellan körskolornas elever och privatisterna i fråga om tidbokning?

Vore intressant att få frågan belyst. Den som sitter inne med intressanta uppgifter härom får naturligtvis gärna kontakta mig. Det är viktigt med likabehandling och konkurrensneutralitet.

Låt oss därför tills vidare hoppas på och utgå från att tidbokningarna hos Trafikverket för uppkörning sköts utan någon som helst förfördelning av privatisterna.

När våren anländer sent, som i år, är det lätt att också själv bli en smula senfärdig. Kvarvarande snötäcke med kyla för med sig att många av oss kommer igång med vårbruk med mera lite mer stapplande än tidiga vår-år. Sådan är vår mänskliga natur. Vi människor hänger intimt samman med all annan natur.

Rättsligt har de uppmärksammade brottmålen duggat tätt. Arbogamålet, Akilovmålet, resningen i Kalamarksmordmålet och – inte minst i vårt grannland Danmark med uppmärksamhet inte bara i Danmark och i Sverige – ubåtsmordmålet, där Madsen i första instans dömts till livstids fängelse för mordet med mera på journalisten Kim Wall.

Turerna har varit många och ibland känns det som om det inte finns så mycket mer utrymme för fler stora, djupt tragiska och spektakulära mål under resten av året 2018. Men som i så många andra sammanhang kommer det säkert mera också i detta hänseende. Var så säker.

När jag nås av det glädjande beskedet att dödstalen i trafiken gått ner, funderar jag kring hur det skulle ha sett ut om alla körde normenligt och extra hänsynsfullt. Precis så som trafiklagstiftningen är utformad. För jag tror att det är uppenbart för alla att det finns åtskilliga i trafiken som kör enligt eget normsystem utan särskild hänsyn till övriga trafikanter.

Särskilt stor risk att åka fast i en poliskontroll löper de normlösa dessvärre inte heller.

För egen del kunde jag under min senaste längre körning på E4 (Lund-Gävle) slå fast att det förhåller sig så. Det är inga måttliga farter heller som ”egennormhållarna” far fram i.

Inte heller hästsläp eller husvagn bak bilen synes alltid hindra en alltför hastig framfart. Och vi som är vittnen kan, får och bör inget göra. Bara passivt konstatera att vi iakttagit ytterligare ett flagrant trafikbrott när någon susar förbi eller lägger sig provokativt kloss intill bakom oss.

För det lönar sig väl föga att ringa polisen? Det är ju tillåtet. Med handsfree. Även om vi – såvitt jag känner till – aldrig uppmanats därtill vad gäller just trafikbrott.

Om artikeln

Publicerad: 2018-05-25 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: Körkortsutbildning Rättsfall Trafiksäkerhet