Trafikpolisen – mer efterlängtad än någonsin

Kustbevakningen har problem vad gäller personal. I alla fall om det inträffar större oljeutsläpp. Men det märker vi som allmänhet sannolikt bara i just ett sådant fall. Under normala förhållanden är vi mindre beroende av en väl fungerande kustbevakning.

Annorlunda förhåller det sig med polisen. Där märker vi genast när allt inte fungerar optimalt i allmänhetens tjänst. Då ska genast sägas att polisen mer sällan får offentligt beröm för allt som verkligen görs bra. Och det är mycket som borde föranleda lovord.

Nej, det är sådant som fungerar illa eller riktigt, riktigt undermåligt som nästan alltid får all uppmärksamhet.

På trafikens område inträffar ibland stora omfattande olyckor, där en bättre synlig trafikpolis troligen skulle ha kunnat bidra till att farten dämpades och närheten till framförvarande fordon minskade. Till exempel vid halka och nedsatt sikt.

Det borde vara en självklarhet att inte susa fram längs E4 eller E6 med full fart – ofta därtill långt över den högsta tillåtna hastigheten – när sikten är minimal till följd av dimma och/eller halka råder. Vinterdäck kan aldrig motivera sommarväglagshastighet.

Och likväl händer det. Gång på gång med allvarliga trafikolyckor som tragisk följd.

Det fanns en tid när många trafikanter gärna såg att polisen inte ägnade sig åt till exempel hastighetskontroller. Polisen borde ha andra viktigare och ”riktiga” brott att ägna sig åt än att jag trafiksyndare var en vanlig uppfattning.

Nu är jag säker på att det finns många som retar sig på att polisen är alldeles för lite synlig längs vägarna och att det därigenom ha skapats stort utrymme åt vägegoisterna, det vill säga för dem som hänsynslöst själva bestämmer i vilken fart de ska färdas. Förståelsen för betydelsen av en effektiv polisiär trafikövervakning har ökat efterhand som – nära nog i alla fall – ”Djungelns lag” börjat gälla längs våra vägar.

Trafikpolisen är efterlängtad och behövs i högsta grad. Det måste bli betydligt mer riskfyllt att strunta i de normer i trafiken som lagstiftaren bestämt. De ska gälla alla och risken att åka fast och bli lagförd måste vara mycket högre än för närvarande för att normlösheten och egoism ska avklinga.

För trafikpoliser med kompetens också att kontrollera den tunga trafiken måste det kännas stimulerande att känna sig behövda och i hög grad respekterade bland alla trafikanter längs vägarna som vill ha ordning och reda i trafiken och som ogillar att vissa själva tar sig rätten att till exempel köra så fort de vill.

Sven-Erik Alhem

Om artikeln

Publicerad: 2017-03-24 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: Kustbevakningen Trafikpolisen Trafiksäkerhet