Risken att ertappas av en trafikpolis är nära noll procent

Fick ett mejl från en erfaren polis i Stockholm som hade läst en av mina många krönikor i Proffs om stora brister i polisens trafikövervakning. Innehållet känns både bekräftande och otäckt vad gäller mina farhågor. Till exempel att det kan löna sig att neka i sten för den som mot förmodan skulle råka fastna i en poliskontroll i trafiken.

”Min” erfarne polisrapportör skriver: Risken att ertappas av en trafikpolis är nära noll procent idag.

Trafikpoliser med kompetens inom lastsäkring, tunga fordon och släp samt flygande besiktning har försvunnit, fortsätter uppgiftslämnaren. Och lägger dystert till att det numera inte finns någon polis som renodlat sysslar med trafikverksamhet längre.
Hör och häpna!

Denna polismejlrapport är klart alarmerande så tuff som trafiksituationen är idag med i princip ”fri” fart för de hänsynslösa och aggressiva förarna. Och med yrkesförare som inte ens förefaller känna till storleken på de fordon de framför när de kör in i viadukter och orsakar trafikkaos.

Det kan synas enkelt att dra ner på trafikövervakningen och hävda att alla poliser klarar den mellan övriga uppdrag. Kanske också att blåögt hänvisa till fartkamerorna.

Men så är det inte alls! Kamerorna klarar inte av att stoppa de aggressiva och hänsynslösa förarna! Och det krävs både erfarenhet och kompetens för att kunna kontrollera till exempel den tunga trafiken, som det i dagens täta och hetsiga trafiksituation finns särskild anledning ägna stor uppmärksamhet.

Och väl att märka: det är inget enstaka unikt mejl jag nu hänför mig till. Rapporterna inifrån polisen om brister inom trafikövervakningen är flera. Den som har ögonen öppna i trafiken kan själv bevittna hur ofta Djungelns lag härskar vad gäller framfart och aggressivitet.
Dags för ändring?

För nog är det bättre sent än aldrig: inte minst när det gäller att rädda liv i trafiken och minska risken för samhällsfarligt kaos?

Sven-Erik Alhem

Om artikeln

Publicerad: 2016-09-30 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: Sven-Erik Alhem Trafikövervakning Trafikpolisen