KRÖNIKA AV SVEN-ERIK ALHEM

Behovet av polis är enormt

Den så kallade UberPop-verksamheten torde vara över. Arrangören har länge kämpat för att det är en tillåten form av samåkningstjänst som går ut på att privatpersoner med bil ska kunna plocka upp passagerare mot viss betalning. Avgöranden i allmänna domstolar har emellertid satt P för verksamheten. I allt fall tills vidare.

De fällande domar som kommit för olaga taxitrafik mot förare har uppenbarligen haft effekt. Domstolarna har funnit att UberPop ska bedömas som en körning som sker efter erbjudande till allmänheten. Vidare också har det ansetts klarlagt att förarna fått betalt för körningen även om ersättningen har bedömts vara förhållandevis låg.

Mot bakgrund av bakslagen i domstolarna har UberPop lagts ner som idé och projekt. Frågan är bara om det blir för alltid eller om det kommer någon form av omsvängning i synsättet på frågan?

För egen del tror jag att det skulle vara alltför osäkert att uppmuntra till något som i grunden är väldigt likt en taxiverksamhet utan den förarkontroll, med mera, som förutsätts för taxitillstånd.

Snarare är det väl en bättre allmän kontroll av den ”vanliga” taxinäringen som känns angelägen, som jag ser det.

Det finns goda skäl att taxinäringen står under särskild kontroll och att till exempel fri prissättning inte tillåts hur som helst. Alltför många exempel har funnits på överprissättning vad gäller exempelvis kunder som kommer från andra länder och som har fått betala mer än skäligt.

Samtidigt finns det många som vill verka i en mer liberal riktning och lösa upp gamla stela och byråkratiska regler. Med ett sådant synsätt är det sannolikt lätt att argumentera sig varm för en icke detaljreglerad samåkningstjänst som kanske skulle minska behovet av antalet egna personbilar i varje fall i storstäderna.

Men där finns å andra sidan rika möjligheter att ansluta sig till bilpoolsystem.

Striktare regelverk med tuffare tillämpning hade också behövts på EU-nivå när det gäller den tunga trafiken. Många med mig känner osäkerhet idag vad gäller säkerheten på våra vägar. Gäller både kvaliteten på bilarna och kompetensen hos en del av förarna samt – inte minst – i fråga om de förhållanden en del förare lever under.

Trafiksäkerhet kräver övervakning. Fartkameror är ett sätt, men med begränsningar. De kan aldrig ersätta en aktiv polisiär trafikövervakning. Och där har det på senare tid sett allt magrare ut längs våra vägar.

Ibland påminner bristen på polisiära trafikkontroller om vad ”landsbygdens folk” ibland säger till mig om att här har inte synts till en polis på åratal.

Polisen behövs verkligen vad gäller trafikövervakningen. Men samtidigt måste medges: Polisen behövs också på en lång rad andra viktiga områden. Kort sagt: Behovet av polis är enormt.

Om artikeln

Publicerad: 2016-06-10 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: Rättsfall Trafikpolis Trafiksäkerhet