Sverige – numera laglöst trafikland?

Polisen har fått väsentligt många fler uppgifter på senare tid som en följd av bland annat flyktingsituationen. Det är därför förståeligt att krafterna inte räcker till för allt som är viktigt. Om än beklagligt.
Vi vet att rikspolischefen vill ha fler poliser. Vi får se hur det blir.

På ett viktigt område känns bristerna särskilt tydligt vad gäller kontroll och lagföring. Det är trafiken jag avser. Där råder alltmer laglöst land. Hade anledning köra en längre sträcka både på E4 och andra vägar och kunde konstatera att aggressiviteten var påtaglig. Hastigheterna höga. Omkörningar ibland livsfarliga.

Själv blev jag omkörd i hög fart på E4 till höger av en ”tuff” hänsynslös förare som ville markera sitt avståndstagande mot mig som – enligt hans uppfattning – körde om för långsamt i vänsterfilen. Det började med att han i motorvägsfart placerade sitt fordon kloss intill mitt, före den ilsnabba förbikörningen på högersidan med snäv sväng ut och sedan med ytterst liten marginal in till vänster igen framför mig.

Det anses nära nog riskfritt från rapporteringssynpunkt att köra i egen ”fri” fart numera, sedan polisen nästan inte alls längre syns på motorväg. Inte ens några fartkameror finns, som kan föranleda åtminstone en tillfällig hastighetsreducering. Och på andra vägsträckor där sådana kameror finns, varnas förarna via bilens tekniska system och drar momentant ner hastigheten precis när kameran kommer och ökar sedan till fri fart innan det kan vara dags för nästa. Och så vidare…

Jag efterlyste i ett blogginlägg nyligen en sammanställd haverirapport över olyckor med tung trafik inblandad. En sådan känns synnerligen angelägen om den inte redan finns. Antalet olyckor och incidenter förefaller vara många numera. Även om alla inte leder till personskador eller svåra skador, är riskerna uppenbara. Inte minst för alla som sitter förhållande oskyddade i personbilar.

Därtill leder olyckor med tung trafik inblandad ofta till längre trafikstopp eller dito begränsningar på vägar som är hårt trafikerade.

Det måste finnas ofullkomligheter i antingen vissa trafikförares kompetens och/eller beträffande en del av den tunga trafiken. Felaktigt förankrad last kan orsaka avåkning i rondell och skapa stora risker när en personbil kör om, till exempel i hård vind. Segt numera med tanke på att även hastigheterna hos den tunga trafiken ofta förefaller vara högre än den högsta lagligen tillåtna.

När det gäller kontrollen av tung trafik vet jag hur viktig specialistkompetensen är där. Det är olyckligt med färre specialutbildade trafikpoliser för denna livsviktiga kontrolluppgift.  Begreppet livräddande fartkameror har vi hört. Men ej livräddande specialkompetent polis för kontroll av brister i den tunga trafiken? Låt-gå-mentalitet fungerar aldrig inom trafiken. Det märks tydligt nu med aggressiv och tufft markerande körning från många som själva numera tydliggör att de ”gamla” normerna inte gäller just dem.

Personbil med släp, till och med hästsläp, kan du se göra omkörningar som vore farten ”fri” även för deras del.

Poliser behövs i högsta grad längs vägarna. Envarsgripanden går inte för sig där.

Om artikeln

Publicerad: 2016-04-15 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: Aggressiv trafik Kontrollverksamhet Trafikpolisen