Misshandlad kvinna fick rätt att köra rattfull

Alla som kör rattfulla eller drogpåverkade åker dessvärre inte fast och blir lagförda. Många chansar och utsätter andra trafikanter för ? allmänt sett ? påtagliga risker. 
Gång på gång. Någon har sagt att det är lika ofta du möter en påverkad förare i trafiken som du möter en taxi. Stämmer det känns det kusligt. 

En del misstänkta rattfulla förare som stoppas av polisen klarar sig genom att påstå så kallad eftersupning. Lagstiftaren har – förgäves – försökt sätta stopp för denna möjlighet till invändning. Men det har fallit och kvar står att intag av alkohol efter körningen inte kan föranleda straffansvar för rattfylleri. Åklagarens fulla bevisbörda kan också medföra bekymmer i sammanhanget när påståendet om eftersupning inte kan lämnas utan avseende fastän starka misstankar finns om att allt är lögn i syfte att gå fri från straff.

Även den som kör i en nödsituation kan – ibland- klara sig från ett straffansvar för rattfylleri. Det visar ett mål som var uppe nyligen i Falu tingsrätt. Omständigheterna var i korthet följande:

En kvinna hade hamnat i bråk med sin särbo i dennes bostad. Hon hade ramlat nerför en trappa och skadat sitt ben. Därvid hade hon fått ett blödande sår. Under besöket hos särbon hade hon förtärt vin. Särbon hade också utsatt henne för misshandel under den aktuella kvällen. Kvinnan ringde SOS Alarm för att få ambulans men fick där rådet att köra själv. Hon hade dock inte sagt något om att hon druckit alkohol.

Tingsrätten fann omständigheterna vara sådana vid en samlad bedömning att kvinnan med fog fick anses ha befunnit sig i nöd och att körningen inte varit oförsvarlig. Därför ogillade tingsrätten åtalet.

Tingsrätten har redovisat några ytterligare tillkommande omständigheter till stöd för sitt frikännande. Min uppfattning är att det känns väldigt tveksamt om avgörandet är korrekt. I en motsvarande ny likartad situation skulle jag på det bestämdaste vilja tillråda att klargöra för SOS Alarm att alkohol intagits varför egen transport inte är möjlig. I andra hand skulle jag föreslå den skadade att söka få tag i taxi.

Det är onekligen inte bara en säkerhetsfråga för den berörda själv utan i hög grad gäller frågan alla övriga trafikanter som finns längs färdvägen. När du sätter dig i eller på ett motorfordon som förare bör du betänka att du är i någon form av garantställning för säkerheten för alla som färdas omkring dig. Som förare bör du vara lika omtänksam och hänsynsfull mot alla andra som du är om din egen familj.

Alla vill ju ha en så skadefri och harmonisk trafik som möjligt. Eller hur?

Om artikeln

Publicerad: 2015-07-17 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: Rattfylleri Rättsfall SOS Alarm