Regeringen är på offensiven – men hur är det med trafikpolisen?

Uttröttad busschaufför som kört i diket med 14 passagerare inom Vårgårda kommun i samband med en resa mellan Tyskland och Sverige har dömts för grov vårdslöshet i trafik i både tingsrätt och hovrätt (Hovrätten för Västra Sverige mål B 5076-13). Påföljden bestämdes till villkorlig dom i förening med samhällstjänst om 50 timmar mot bakgrund av chaufförens personliga förhållanden.

Av intresse i målet är att det understrukits av hovrätten att det måste ställas särskilt stora krav på aktsamhet på förare av en buss med flera passagerare. Därför bedömdes oaktsamheten som grov.
Min reflektion är att oaktsamheten väl är grov oavsett de passagerare som funnits inne i bussen. Bussen kunde ju i stället för att köra i diket till följd av förarens uttröttning lika gärna ha förorsakat en allvarlig olycka med svåra följder för andra trafikanter. Min uppfattning är alltså att det finns all anledning att ställa extra stora krav på aktsamhet hos varje förare av ett tungt fordon alldeles oavsett om det finns passagerare med eller inte. Varje felmanöver kan redan till följd av fordonets storlek och tyngd orsaka svåra olyckor för helt oskyldiga trafikanter som kanske befinner sig i mer oskyddade personbilar.

”Illegal trafikmakt”
Det blir alltmer uppenbart för fler att polisen inte klarar trafikövervakningen. Tuffa och aggressiva människor i trafiken kan ta för sig allt mer allteftersom det så tydligt märks att nästan ingen trafikpolis syns till. 40 km/h-gränsen till exempel känns som ett hån inte minst under natten på många håll när de tuffa förarna visar sin makt både vad gäller hastighet och rödljuskörning. Illegal trafikmakt kan vi kalla det. Som tenderar att bli allt mer märkbar ju färre ingripanden polisen gör.
Regeringen är på offensiven och har lagt en proposition med förslag om att åkerier som bryter bland annat mot kör- och vilotider samt andra trafikregler ska drabbas av kännbara ekonomiska sanktioner på upp till 40 000 kronor. En sanktionsavgift är formellt inte att anse som ett straff men att behöva betala ut pengar känns så klart oavsett om det sker i form av böter eller sanktionsavgift. En förhoppning torde vara att sanktionsavgiften ska kunna fastställas och drivas in direkt. Den ska omfatta också den för svenska åkerier bekymmersamma cabotagetrafiken, där de utländska åkerier som bryter mot cabotageregleringen väldigt sällan rättsligt har fått stå till svars därför.

Polisreformen
Frågan är väl bara om det ska lyckas bättre med sanktionsavgifterna. Från polishåll har tvekan uttryckts härom. Vi får väl se hur det blir när lagstiftningen – om riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag – träder i kraft den 1 januari 2015. För övrigt samtidigt som startskottet går för den stora polisreformen i Sverige då vi får en enda polismyndighet i landet.
Kommer den nya och stora polismyndigheten att inse att det är utomordentligt hög tid att ta ett fullt ansvar för den polisiära trafikövervakningen i landet? Hoppas det, för vi behöver aktiva trafikpoliser som är på hugget mot alla former av tuffa lagöverträdelser.

Om artikeln

Publicerad: 2014-06-27 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: Illegal trafikmakt Polisreformen Rättsfall