Att hålla utländska chaufförer borta från Sverige är cyniskt

Många har hört av sig för att berätta hur de upplever situationen på vägarna efter mitt inlägg i debatten om de utländska chaufförerna. Det uppskattar jag, och jag har stor förståelse för dem som berättar att det är jobbigt ute på vägarna. Konkurrensen är tuff, särskilt i delar av branschen. Tyvärr är det många politiker som utnyttjar den frustration som finns för en tveksam agenda, när vad branschen egentligen behöver är mer av klassisk moderat politik, med lag och ordning, konkurrens och öppenhet.?

Det pågår en strukturomvandling där stora företag som DSV och Schenker pressar priser i hela branschen. Det är en utveckling som vi redan sett i många andra branscher. Jag förstår att det är jobbigt för de åkerier och chaufförer som drabbas. Jag vet att det är föga tröst, men faktum är att Sverige och svensk industri går starkare ur den.
Många berättar att fusket är stort och att det finns en betydande brottslighet. Och det har de rätt i, det är ett stort problem. Det fuskas med allt från kör- och vilotider till nykterhet och det förekommer bränslestölder. Respekten för lagar och regler måste bli bättre. Det finns all anledning att skärpa kontrollen och garantera att de som åker dit också får avskräckande straff. Regeringens uppdrag till transportstyrelsen om bland annat regler för klampning är ett utmärkt första steg. Det är uppenbart att här finns det mer att göra. Det är inte här konflikten ligger.

Felaktig bild

Många politiker vill göra de utländska chaufförerna till syndabockar. Men så länge de utländska förarna följer lagar och regler är en integrerad europeisk transportmarknad faktiskt bra för Sverige. En gemensam marknad ger inte bara svenska åkare möjlighet att köra i andra delar av Europa utan ger också andra yrkesgrupper möjlighet att verka i resten av Europa. Hundratusentals svenskar bor och arbetar idag i städer som London, Oslo och Berlin.?
Det sprids en bild av att svenska lastbilschaufförer är ett utdöende släkte. Men statistiken visar faktiskt att antalet svenska chaufförer blir fler, lönerna ökar och arbetslösheten minskar. Jag vet att det är tufft i delar av branschen, men den ledande rörelseriktningen är inte att svensk transportindustri håller på att gå under.?
Jag ställer mig frågande till om det alternativ till öppenhet som S presenterat är något som stärker åkerinäringens konkurrenskraft. S kräver att Sverige ansluter sig till de länder som blockerar en fortsatt integration av transportmarknaden. Problemet är att de därmed även blockerar hårdare och harmoniserade kontrollmekanismer för cabotagetrafiken. Och det är här konflikten finns. Framtiden ligger inte i att varje land har sin egen lastbilsflotta. Vi kan inte vrida klockan tillbaka. Men vi kan se till att alla följer lagar och regler.?
S har länge drivit frågan om att införa kilometerskatt för lastbilar. Och i deras regeringsalternativ vill man förbjuda lastbilar över 18,75 meter och höja drivmedelsskatter och arbetsgivaravgifter. En sak är säker, ingen regering som är beroende av MP och V kommer någonsin att vara bra för svensk åkerinäring!

”Falsk omtanke”

Och den som tror att SD:s krav om utträde ur EU och stängda gränser skulle gynna åkerinäringen i ett exportberoende land som Sverige måste vara galen. Till råga på allt röstade SD till och med emot att även utländska företag ska betala trängselskatter, något de konstigt nog varit undantagna från.
Det mest cyniska är dock att försöken att hålla utländska chaufförer borta från Sverige ofta kläs i falsk omtanke. Det påstås att det är för att skydda dessa chaufförer från vad man menar är orimliga arbetsförhållanden som man vill införa regler som man vet i praktiken gör att de aldrig kommer att kunna verka här.
För mig är en av de grundläggande idéerna med EU att den som vill ska kunna söka sig någon annanstans för att förbättra sina livschanser. Jag kommer att fortsätta kämpa mot dem som vill beröva människor den chansen. Det spelar ingen roll om det är svenska ungdomar som vill till Norge och jobba eller om det är polska rörmokare som vill till Sverige. Och det är här konflikten finns. Såväl i svensk politik i stort som i debatten om lastbilar.

Om artikeln

Publicerad: 2014-03-21 06:00
Kategori: Krönika
Taggar: Gästkrönika Konkurrens Politik SD