Varför kan inte trafiken få flyta vid vägarbeten?

Under alla de år som rullat på sedan jag först cyklade, körde moped, motorcykel, personbil och lastbil, har jag fått höra ?visa hänsyn i trafiken?. Jag har väl själv varit mer eller mindre bra på det genom åren, men jag har aldrig glömt orden och försökt jag har försökt att efterleva dem.

Men – den myndighet som är satt att se till så att lagar och regler följs, kanske bortsett från polismyndigheten, nämligen dagens Trafikverket är enligt min personliga uppfattning den som sköter sitt uppdrag sämst.
Väldigt ofta irriteras jag över de långa sträckor på våra europavägar som jag och mina medtrafikanter tvingas att köra i 50 kilometer i timmen, för att upptäcka att någon jobbar på en sträcka av några hundra meter – och som därmed gör det befogat med sänkt hastighetsgräns. Sådant befordrar inte lagligheten och när det är så under lång tid, brister laglydigheten hos många trafikanter. Och det kan förstås skapa svåra trafiksituationer och i värsta fall även olyckor.

Asfalt på tvären

Än värre blir det när Trafikverkets personal – eller kanske någon underentreprenör – allt enligt EU-regler, spärrar av en europaväg mitt i rusningstid.
Detta upplevde jag nyligen när jag körde till Stockholm och på E4 utanför Linköping blev stående i cirka 40 minuter i eftermiddagens rusningstrafik, tillsammans med massor med yrkestrafik på väg norrut, eftersom vägarbetare skulle lägga asfalt och köra en frontlastare fram och tillbaka tvärs över körbanans båda filer för att lägga ut asfalt. Inte längs med så att endast en fil spärrades, nej, på tvären.
Sättet att jobba utan hänsyn till trafiken på en av Sveriges mest trafikerade vägar gör inte att förståelsen för vägarbetarnas situation förbättras. Tvärtom, eftersom irritationen så klart var mycket stor bland dem som tvingades vänta.

Essingeleden stängdes

För några år sedan pendlade jag dagligen på E6 mellan Malmö och Helsingborg, bland annat under en period då vägen förstärktes, detta arbete pågick i flera månader. Inte vid något tillfälle spärrades båda vägbanorna, utan trafiken kunde flyta långsamt, men ändå framåt hela tiden. Det finns alltså vägarbeten som fungerar, uppenbart planerade av folk med rätt kunskaper.
Jag förundras också av att man, visserligen nattetid mellan klockan 22 och 05, spärrar av Essingeleden, samma E4 som jag tidigare nämnt, för vägarbete. Essingeleden används dygnet runt som genomfartsled i Stockholm och av de som ska vidare norrut är det långt ifrån alla som kan hitta alternativa vägar. Informationen om avstängningen fick man dessutom först när man väl kommit in i Storstockholm, alltså lite väl sent för att kunna välja en annan väg. Om man nu råkade känna till vägnätet i och runt huvudstaden.

Om artikeln

Publicerad: 2012-07-13 06:00
Kategori: Krönika
Taggar: Gästkrönika hänsyn lagar regler Trafikverket