Europeiska åkare är eniga – gör något nu!

När jag skriver det här, har jag precis kommit hem från Danmark och ett mycket bra möte i Middelfart. Och för att sammanfatta intrycken, kan man säga att det brinner rejält i golvet under de folkvalda i många länder inom EU just nu.

Det som slår mig är den totala bristen på engagemang från Europas politiker. De verkar sitta på det ena mötet efter det andra och de påstår att de känner till problemen inom vår näring. Men varför kommer de aldrig till skott?
I vilket fall som helst resulterade mötet i att det danska folketinget fick två veckor på sig att kommentera de krav som mötet beslutade att ställa. Vi i Sverige kommer att ställa samma krav på våra politiker.

Kraven är:

All cabotagetrafik ska stoppas fram till år 2014. Under tiden ska man tillsammans med branschen arbeta fram ett väl genomtänkt lagförslag som innebär konkurrens på lika villkor.
Bemanningsföretagen ska ses över. Dessa företag ska endast få utnyttjas vid arbetstoppar. Efter tre månaders arbete på ett och samma företag, ska personalen ifråga visstidsanställas. Detta för att stävja den sociala dumpningen.
Man ska se över och skärpa straffen för de företag som bryter mot ovanstående punkter. Kännbara bötesbelopp måste införas, exempelvis så som man gjort i Holland.

Om inte?

Om dessa krav inte tas på allvar, kommer det att bli någon form av ”aktioner” på många håll i Europa. Det står väldigt klart efter mötet i Danmark. Nu är det med andra ord dags att vi alla ställer upp, för vår överlevnads skull. Vi har inget val. För antingen slåss vi nu – eller så lägger vi oss ner och låter branschen dö. Vad väljer du?
Det är med tungt hjärta jag skriver dessa rader. Meningen med TIA har aldrig varit att uppmana till så här drastiska tilltag. Men den nonchalans som det stora flertalet politiker har visat i frågan, ger oss tyvärr inga andra utvägar. Och det ska i sammanhanget tilläggas att vi har gett dem många chanser att agera.
När och hur de eventuella aktionerna kommer att genomföras, vet vi inget om idag. Som sagt, politikerna har ju fått ytterligare en chans – och vi väntar ännu en gång tålmodigt på deras svar.
Om inget händer, ska ni hålla ögon och öron öppna. Vi kommer att via pressmeddelanden och inlägg på vår hemsida att hålla er fortsatt informerade. I Danmark fick vi tydligt och klart för oss att vi står väldigt enade i ämnet.

Elmia nästa!

Nästa stora sammankomst är Lastbil 2012 på Elmia, den 22 – 25 augusti. Jag hoppas att vi då får tillfälle att träffas och prata mer om allt som (förhoppningsvis) händer. Min tanke just nu är att där försöka få till stånd en paneldebatt med politiker och företrädare från branschen.
Vi jobbar även på att organisera ett nytt möte i Vara. Det är alltså mycket på gång – och jag hoppas att du känner för att dra ditt strå till stacken!
Nu återstår bara för mig att önska er alla en fortsatt skön, varm och avkopplande sommar.
Och tänk på, att det alltid finns någon som väntar på dig!

Om artikeln

Publicerad: 2012-07-13 06:00
Kategori: Krönika
Taggar: 2014 Cabotage europa Politik