Storstadspolitikerna är nonchalanta

När jag mötte företrädare för transportnäringen 2005, så efterlyste de säkra uppställningsplatser. År 2012 finns det fyra etablerade anläggningar och endast ett fåtal åkerier använder sig av dem. En anläggning går med vinst, det är Statoil Brändåsen, Kumla. Här betalar man 100 kr och får även handla för denna summa på anläggningen. Övriga anläggningar kämpar med sin ekonomi.

Jag har aldrig hört så många undanflykter till att inte använda sig av säkra uppställningsplatser. Allt från kostnader till att parkera på anläggningarna, till att de är placerade på fel ställen. Om allas önskemål skulle tillfredsställas, skulle det finna en gratis säker uppställningsplats på var tionde mil i Sverige! Ni förstår säkert att det inte genomförbart. Det gäller att rätta in sig i ledet och acceptera de förutsättningar som finns.
Intresset för nyetableringar av säkra uppställningsplatser i Sverige har aldrig varit så stort som det är nu.  Jag arbetar nu bland annat som ”handelsresande” inom ämnet säkra uppställningsplatser. I min roll försöker jag att förklara för entreprenörerna hur anläggningarna ska byggas och på ett objektivt sätt framhålla svårigheten att få ekonomi i anläggningarna. Det är cirka tio nyetableringar på gång och då framförallt i södra Sverige.

300 per natt

På BA-dagen i Stockholm i maj, kom det fram en åkare och berättade för mig att en av Sveriges största speditörer tar ut en avgift på 300 kronor per natt, från de åkerier som kör för denna speditör. Kostnaderna som avgiften innebär för åkaren, gör att vinsten blir ännu lägre i transportleden.
Det finns även svenska åkerier vars chaufförer ”snyltar” på befintliga säkra uppställningsplatser. De parkerar utanför anläggningar och hoppas på att säkerheten även finns utanför staketen.
Jag hörde från en annan stor speditör att de nu har problem i Helsingborg. Utländska chaufförer kör in på företagets område utan att ha någon koppling till speditören, i syfte att stå säkert. Vaktbolag kommer i fortsättningen att avvisa dessa lastbilar och frågan är till vadå?!
Det är en skrämmande nonchalans från beslutsfattarna i Stockholm, Göteborg och Malmö när det gäller mottagandet av den tunga trafiken. Ingen av dessa städer kan erbjuda några etablerade uppställningsplatser för tung trafik.

Fakturera säkerhetstillägg!

Det är tur att fantasin är stor inom yrkeschaufförskåren så de finner platser utmed de stora vägarna och europalederna, där de kan gömma undan sina lastbilar.
Mitt förslag till hur åkerinäringen ska få kostnadstäckning för säkerhetshöjande åtgärder är att ta ut en avgift på 0,05 procent av godsvärdet. Likväl som att det faktureras drivmedelstillägg, skulle ett säkerhetstillägg kunna tas ut.
Detta kommer, men det gäller att ha tålamod.
Jag hade förmånen att vara inbjuden till en informationsträff hos en stor speditör som kör högvärdig hemelektronik. Deras kommunikation med kunden har resulterat i en ömsesidig förståelse för säkerhet och att säkerhet får kosta pengar.

”Ni är för snälla”

Ni får inte acceptera de krav som en stor elektroniktillverkare ställde till en skåneåkare. De krävde ett antal säkerhetshöjande åtgärder som åkaren skulle genomföra utan ersättning.
Jag säger som jag alltid som jag sagt ” Det är tur att jag inte är åkare”. Ni är alldeles för snälla! Ni utsätter er för illojal konkurrens som bara blir värre och värre för varje år. Skäm inte bort era kunder?
Trevlig sommar!

Om artikeln

Publicerad: 2012-06-21 06:15
Kategori: Krönika
Taggar: Gästkrönika Politik uppställningsplats