Måste vi gå till museet för att se bilar i framtiden?

Teknikutvecklingen går snabbt framåt. Inget är bestående. Det vet vi alla. Vi skrattar åt femtiotalets svartvita tjock-tv-apparater. Facits mekaniska räknesnurror är museala liksom de en gång så uppskattade kommunikationssnabba faxarna.

Men bilen då? Ska den bestå? I allt väsentligt grundad på samma tekniska lösningar som ursprungligen. Nåja, vissa skillnader finns det väl mellan T-Fordarna från anno dazumal och årets elektronikberoende och luftkonditionerade bekväma bilar.
Ständigt har staten under de senaste decennierna planerat för och byggt ut vägnätet för en alltmer ökad och samtidigt säkrare biltrafik. Vägarnas kvalitet har med rätta ansetts synnerligen betydelsefull när det gäller att söka uppnå den positiva men dessvärre orealistiska nollvisionen i trafiken, det vill säga i princip inga dödsoffer alls längs vägarna.

Vill sitta ensam

Även om bränslepriserna stigit avsevärt under senare tid, trängselskatt har genomförts i Stockholm och snart också i Göteborg, har antalet bilar ökat. Även lastbilarna har blivit väsentligt fler vilket på många smala vägar leder till stora problem. Kollektivtrafiken har aldrig orkat konkurrera riktigt med bilen. Fastän privatbilen i storstäderna är ett mycket inskränkt färdmedel, har den likväl visat sig hållfast. Individ- och penningstarka bilförare i storstadsområdena vill sitta avskilda i sina egna fordon, även om färdtiden från och till arbetsplatsen blir längre än med kollektivtrafiken.

Nu är det färdigt!

Men nu kan det vara stopp. På vägutbyggnaden alltså. Knappast på bilen som transportmedel. Den överlever säkert ett tag till.
Trafikverket har nämligen satt fokus på miljön och därför ansett att vägnätet i princip är färdigutbyggt. Det är i alla fall vad Trafikverket sagt i sitt slutbetänkande till regeringen när man uttalat sig om framtidens transportsystem. Tuffa bud för bilister, åkare och bilindustrin. En 20-procentig minskning av biltrafiken förutses till år 2030. När det gäller Stockholms län blir det än tuffare om Trafikverket får som de vill. Inom detta trafiktäta område måste nämligen var fjärde bil bort enligt Trafikverket för att klara klimatmålen.

Hur blir det?

Kommer bilen att överleva? De tunga transportfordonen är starkt ifrågasatta. Ska det i förlängningen innebära att vi – kanske om 60-70 år – måste gå till våra tekniska museer också för att se bilar? Eller kommer utvecklingen fortsätta så att vi bara har att se fram emot andra typer av bilar med annan energiförsörjning? Det sistnämnda är trots allt det mest troliga. Bilen är oss alltför kär för att vi helt komma att överge den.

Om artikeln

Publicerad: 2012-05-25 06:15
Kategori: Krönika
Taggar: bränslepris facit kollektivtrafiken Teknik utveckling