Omsorg och varsamhet

-Se upp och inte på din GPS

Blott en sekund kan vara för länge att under körning titta på GPS-navigatorn. Allt fler bilförare har utrustat sina bilar med moderna navigationshjälpmedel. Ibland hjälper en GPS bilföraren att hitta rätt. Men andra gånger kan det gå åt pipan. Också i straffrättsligt hänseende.

Det fick en taxiförare erfara under körning på E18 vid Västerås. Taxiföraren kom körande på en sträcka där trafiken hade letts om till följd av vägarbeten på E18. Taxiföraren kände inte till förhållandena i trakten och kände behov av att sätta på sin GPS när han körde av E18 och följde skyltarna för att komma ut på huvudleden igen. Han ville veta hur han skulle svänga och behövde stöd av sin GPS. När han för ett ögonblick tittade bort från vägbanan och i stället kastade en blick på sin GPS, hade en framförvarande bil stannat. Taxiföraren hann inte få stopp på taxin utan körde in i den andra bilen. Det blev dessbättre bara små skador.

40 dagsböter

Taxiföraren åtalades för vårdslöshet i trafik. I tingsrätten ogillades emellertid åklagarens talan. Domstolen ansåg inte att taxiförarens förfarande kunde anses vara så vårdslös att det var straffbart som vårdslöshet i trafik. (För straffbarhet krävs nämligen att någon i väsentlig mån brister i omsorg och varsamhet).
Åklagaren lät sig inte nöja med den friande domen utan överklagade till Svea hovrätt.
Där blev utfallet det motsatta. Hovrätten fällde den för bara en kort stund ouppmärksamme taxiföraren och utdömde 40 dagsböter för vårdslöshet i trafik. Ett dyrt ögonkast!
Hovrätten konstaterade att det gällde en trafiksituation som ställde höga krav på trafikanternas uppmärksamhet och ansåg att taxiföraren hade brustit i omsorg och varsamhet. Han hade helt enkelt riktat större uppmärksamhet mot sin GPS än vad omständigheterna tillåtit. Därigenom ansåg hovrätten att han uppfyllde kraven i bestämmelsen om vårdslöshet i trafik. Och därför ändrade hovrätten på den friande domen.

Avråder från semlor

Var domen rättvis eller för hård mot taxiföraren? Personligen tycker jag att domen känns riktig. Det har förekommit en del incidenter med GPS-apparater eller annan teknisk utrustning som ägnats för mycket uppmärksamhet från förarens sida. Det har till och med förekommit att förare använt bärbara datorer i framsätet under körning! Helt förkastligt, självfallet. Är det så att man börjar förlora orienteringen, bör man lämpligen stanna till vid en bensinstation eller en parkeringsficka och där söka datera upp orienteringsförmågan och absolut inte göra det under pågående körning!
Alla riskfaktorer för förarens koncentration eller uppmärksamhet avseende själva körningen bör naturligtvis elimineras så långt det går. Oftast är det tillrådligt att föraren så snart som möjligt stannar sitt fordon på en lämplig plats och där stillastående reder ut situationen och klarar av vad som behöver göras. Oavsett om det gäller en geting som kommit in genom en öppen sidoruta, ett känsligt telefonsamtal eller ovisshet om det geografiska läget. Det är en självklarhet att datorn aldrig används under körning liksom att föraren aldrig rakar sig medan färden pågår. Förtäring under färd av mat, frukt, godis eller kakor bör ske med iakttagande av stor försiktighet. Exempelvis avråder jag bestämt från att äta en semla eller en hamburgare under pågående körning! Det kan vara svårt nog när bilen inte rullar!

Ett föredöme

Att det är i hög grad straffvärt för föraren att läsa en tidning eller att lösa korsord under pågående färd, behöver väl inte nämnas i sammanhanget. Hoppas jag! Kör försiktigt och med omdöme och hänsynsfullhet! Och som yrkesförare är du väl alltid ett gott föredöme i trafiken? En professionell förare att se upp till. Och som vi övriga trafikanter aldrig behöver se upp för. Och glöm inte din rast och vila!

Sven-Erik Alhem

Om artikeln

Publicerad: 2008-08-15 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: