Foto: Proffs/arkiv. Foto: Proffs/arkiv.

”Det behövs inget omkörningsförbud”

Nyligen publicerade vi en debattartikel i vilken frågan om omkörningsförbud vid vägarbeten skulle kunna vara en lösning på köbildningarna i anslutning till dessa. Artikeln har väckt debatt och här kommer ett annat förslag.

Chaufför Göran Persson ville skapa debatt kring de långa köerna i anslutning till vissa vägarbeten och att kanske omkörningsförbud tidigt kunde vara en av lösningarna.

I dagens debattartikel kommer ett annat förslag. Skribenten vill vara anonym varför vi ger honom ett alias – Olof.

Olof skriver: Det behövs inget omkörningsförbud. Det som behövs är i stället omkörningsskyldighet enligt den tyska modellen. Den kan du läsa om här.

Han fortsätter: Det är inte ovanligt att det målas spärrlinjer från skyltningen ”körfält går ihop om 300 meter” fram till kanske 50 meter innan körfältet upphör. Det skapar en förutsägbarhet för samtliga vägtrafikanter då det säger ”här går körfälten ihop”.

Problemet i Sverige är att det helt saknas förutsägbarhet i hur körfälten går ihop. Vi som försöker följa den tyska modellen stoppas av ”duktiga”, men ack så lagvidriga blockader, inte sällan i form av en ”vägens riddare”.

Det tyska systemet leder till att båda körfälten utnyttjas så långt som möjligt och det möjliggör en ”rullande” sammankoppling där filerna möts. Inga plötsliga och oväntade körfältsbyten ”500 meter före körfältets slut”.

Mitt förslag är att anpassa svensk lagstiftning till den tyska modellen och skylta ”blixtlås först om xxx meter”, så löser det här sig.

Jag är övertygad om att chaufförer med erfarenhet av tysk trafik kan bekräfta att systemet fungerar, avslutar Olof.