Göran Persson vill väcka debatt kring behovet av omkörningsförbud vid vägarbeten. Foto: Privat. Göran Persson vill väcka debatt kring behovet av omkörningsförbud vid vägarbeten. Foto: Privat.

”Omkörningsförbud vid vägarbeten behövs”

Göran Persson från Båstad har kört lastbil sedan 1986. I dag kör han för ett halmstadsbaserat åkeri. Han vill med sin debattartikel lyfta frågan om problemen som inte sällan uppstår vid vägarbeten när körfälten går ihop till ett. ”Jag hade önskat ett omkörningsförbud i samband med varningen om att körfälten går ihop till ett”, säger Göran.

Han skriver: När vägarbeten utförs stängs ofta ett körfält av och då kommer det information om detta. Men i stället för att trafiken redan där börjar inordna sig enligt ”blixtlåsmodellen”, börjar racet om att komma först och särskilt förbi lastbilarna.

Hur dessa race slutar vet vi. Personbilarna, vilket det oftast handlar om, måste till sist ändå ta sig in i ledet och då blir det stopp på stopp på stopp som tar i anspråk dyrbar körtid för yrkesförare.

Vid ett vägarbete nyligen blev det så illa att jag inte kunde ta mig dit jag skulle. Den digitala färdskrivaren är inte särskilt förlåtande varför jag fick ringa åkeriet och meddela vad som hänt.

Jag menar att en lösning som skulle kunna bidra till smidigare förbifarter vid vägarbeten där två körfält går ihop till ett, kan vara att det samtidigt som varningen om körfälten även skyltades omkörningsförbud – för alla typer av fordon. Då kanske blixtlåsmodellen hade kunnat inledas i ett tidigt skede och göra så att trafiken fortsätter att rulla på i stället för att om och om igen stå stilla.

Ibland går fordon, i sådana fall inte sällan lastbilar, ut och lägger sig bredvid en kollega för att tvinga in bakomvarande, men det är olagligt och man kan riskera böter. Samtidigt uppstår det ofta ”heta känslor” bland dem som inte kan komma förbi vilket i sin tur inte är bra för trafiksäkerheten och folks inställning till lastbilar.

Körtiderna är i sig något som kan vara pressande för yrkesförare och jag tycker inte vi behöver ytterligare press av den sort man kan uppleva i samband med vägarbeten.

Göran avslutar med att han vill veta vad Trafikverket har för tankar om det han föreslår varför vi kontaktar Trafikverket som svarar att beroende på var vägarbetet är beläget så finns det fördelar med att trafikanterna antingen lägger sig i rätt körfält tidigt eller så kan det vara mer fördelaktigt att trafikanterna nyttjar båda körfälten så långt det går.

Trafikverket fortsätter: Historiskt har vi föreskrivit omkörningsförbud vid vägarbeten när ett körfält upphör. Dessvärre kan resultatet bli långa köer som över tiden varierar mycket i längd och det istället uppstår andra risker med trafiksäkerheten och vi får bland annat upphinnandeolyckor.

Genom att föreskriva ett omkörningsförbud har vi dessutom bara flyttat problemet längre bort från arbetet då samma trafikantbeteende sannolikt kommer att visa sig inför platsen där omkörningsförbudet börjar.

Sedan kan man fundera på vad ett omkörningsförbud tillför i dessa situationer. Ett omkörningsförbud innebär inte att det är förbjudet att använda körfältet. Enligt Trafikförordning (1998:1276) 3 kap 41 § så räknas det inte som en omkörning om körbanan har två eller flera körfält för färd i samma riktning och det är tät köbildning i alla körfält.

Om man tar bort förekomsten av vägarbetet så får vi samma situation som vi har på våra 2+1-vägar. Detta trafikantbeteende är vanligt förekommande även på dessa vägar.

Trafikverket är väghållare på statliga vägar med ansvar för väganläggningen, men inte för enskilda trafikanters beteende.

Om artikeln

Publicerad: 2024-06-28 15:55
Kategori: Debatt
Taggar: Köbildning Kör- och vilotider Omkörningsförbud Trafikbeteende Trafiksäkerhet Trafikverket Vägarbete