DEBATTARTIKEL
 Kvinnorna som redan finns i fordonsbranschen är goda förebilder som borde lyftas fram oftare, tycker Bo Ericsson, Fordonsjuristen. Kvinnorna som redan finns i fordonsbranschen är goda förebilder som borde lyftas fram oftare, tycker Bo Ericsson, Fordonsjuristen.

Debatt: Få kvinnor i fordonsbranschen

Bo Ericsson på Fordonsjuristen kommer ihåg när han föreläste i Karlstad för Konsumentvägledare hos Helmia. När föreläsningen ”Praktisk verkstad” var slut, kom det en skolklass till anläggningen där ungdomarna hade fått en uppgift att lösa i samband med besöket. Frågan var: Hur många yrken det finns på Helmia i Karlstad.

Svaret från ungdomarna var att det finns 28 olika yrken på denna arbetsplats. Det många inte tänker på när vi talar om fordonsbranschen är hur mångfacetterad vår bransch är, säger Bo Ericsson.

Bo Ericsson fortsätter. Påståendet ”inte en enda kvinnlig sökande till vår bransch” gagnar definitivt inte fordonsbranschen och det är olyckligt när branschföreträdare själva uttrycker detta i pressen. Självklart vill vi ha fler kvinnor i fordonsbranschen, men det får vi inte genom att kommunicera att branschen desperat behöver fler kvinnor.

Att det är få kvinnor som arbetar som tekniker eller mekaniker är en sak, men hur många arbetar med administration, försäljning, leveranser, ekonomi och personalfrågor? Kvinnorna som redan finns i fordonsbranschen är goda förebilder och dessa förebilder borde lyftas fram.

Vi vet att mångfald och jämställdhet säkerställer utveckling och innovation och det skapar ett bättre välbefinnande vilket i sin tur leder till nöjdare kunder och bättre lönsamhet för företaget. Samtidigt bör vi inte anställa en person enbart baserat på könstillhörighet.

Många kvinnor utanför fordonsbranschen är inte medvetna om vår stora värdekedja och alla möjligheter den erbjuder. Det räcker inte att bara annonsera ut en tjänst och tro att kvinnor söker. Mycket handlar om hur man utformar annonsen. Här måste alla i hela branschen tänka om och gå samman för att lösa både bristen på kompetent personal i allmänhet och kvinnor i synnerhet.

Gemene man uppfattar vår bransch som att den till största delen handlar om bilförsäljare och mekaniker. Jag tror att man i dag aktivt måste söka upp kvinnor genom headhunting eller bjuda in till informationsmöten på företagen.

Informationsmöten kan utformas på olika sätt, där ett sätt kan vara teknikkvällar som ”Praktisk verkstad”, vilket vi tidigare har arrangerat för domare, Konsumentverket, Allmänna reklamationsnämndens personal och Konsumentvägledare.

Intresset har varit och är otroligt stort när vi bjuder in till ”Praktisk verkstad”. Brinnande bilintresse är vanligt. Bilen är en dyr investering som alla vill vårda. Samtidigt kan bilen vara en statussymbol eller en förutsättning för att få vardagen att gå runt.

Varför inte skapa evenemang inom fordonsbranschen, en kvinnodag som leds av kvinnor, på liknande sätt som vi har öppet hus i gymnasieskolor. Vi kan öppna upp bilhallar, kontoren och verkstäderna och visa upp oss.

Om artikeln

Publicerad: 2024-03-26 11:00
Kategori: Debatt
Taggar: Bo Ericsson Fordonsjuristen Kvinnliga Fordonsmekaniker Verkstadsmekaniker