DEBATTARTIKEL

DEBATT: Så jobbar regeringen för att elektrifiera Sverige

Nu har regeringen presenterat statsbudgeten för 2024. Satsningen på att elektrifiera fordonsflottan fortsätter.

Utbyggnaden av laddinfrastruktur för vägfordon behöver gå snabbt och vara effektiv. Utfasning av fossila bränslen är helt grundläggande för att klimatomställningen ska kunna genomföras. Utsläppen behöver minska. För att klimatomställningen ska fungera så är det lika grundläggande att elektrifieringen av fordon och fordonsflotta fungerar. På alla plan.

Den individ som köper en elbil ska känna sig trygg med att bilen ska gå att ladda i hela landet. Detsamma gäller självklart också företag som köper ellastbilar, laddinfrastrukturen måste finnas på plats för att persontransporter och logistikkedjor ska fungera. Vi ser också att andelen tunga ellastbilar i trafik ökar. I skrivande stund rullar omkring 400 tunga ellastbilar på de svenska vägarna. Det är en positiv utveckling.

Regeringen bidrar genom satsningar till omställningen och elektrifieringen. Det är bra för klimatet och det är god näringspolitik.

I årets budget genomför regeringen bland andra nedanstående satsningar:
· 995 miljoner kronor på laddinfrastruktur. Pengarna får bland annat användas till investeringar i publika laddstationer för snabbladdning av elfordon.
· 800 miljoner kronor för publik laddinfrastruktur inom ramen för det så kallade Klimatklivet.
· En dryg miljard på laddinfrastruktur med fokus tunga lastbilar. Under åren 2025 (450 miljoner kronor) och 2025 (620 miljoner kronor) avsätter regeringen sammantaget en dryg miljard kronor för att bygga ut laddinfrastrukturen för tunga lastbilar. Tillsammans med tidigare satsningar uppgår nu tillgängliga medel på detta anslag till drygt 2,5 miljarder för perioden 2024 till 2026
· Tillfälligt stöd till lätta ellastbilar på 1,6 miljarder kronor. Regeringen satsar totalt 1,6 miljarder kronor, fördelat på 450 miljoner år 2024, 550 miljoner år 2025 och 660 miljoner år 2026, på ett tillfälligt marknadsintroduktionsstöd till lätta lastbilar.

Elektrifieringen av fordonsflottan, i vid mening, innebär också att Sverige behöver ha en stabil och trygg elförsörjning. År 2045 kommer efterfrågan på el vara dubbelt så hög som den är idag. Därför har också regeringen tagit de första stegen för att underlätta utbyggnaden av kärnkraften. Kärnkraft är helt centralt för att Sverige ska kunna ha en trygg och stabil elförsörjning och för att klimatmålen ska nås.

Transportsektorn har en helt central roll i den gröna omställningen. Genom satsningar underlättar regeringen omställningen av transportsektorn, från laddstolpar till kärnkraft. Det är en politik som stärker svensk konkurrenskraft.

Maria Stockhaus
Riksdagsledamot, förstanamn för Moderaterna i Trafikutskottet

Sten Bergheden
Riksdagsledamot, (M), ledamot i Trafikutskottet

Om artikeln

Publicerad: 2023-09-26 11:43
Kategori: Debatt
Taggar: Budget Elektrifiering Moderaterna