DEBATTARTIKEL
 ”50-öringen är en symbolisk allmosa”, säger Mathias Rebane,näringspolitisk talesperson för Företagarförbundet. Foto Bosse Johansson. ”50-öringen är en symbolisk allmosa”, säger Mathias Rebane,näringspolitisk talesperson för Företagarförbundet. Foto Bosse Johansson.

Debattartikel

50 öre räcker inte och skapar inga nya jobb

Den 1 maj sänktes skatten på bränsle med 50 öre per liter. Det är en alldeles för liten justering för att den ska göra skillnad för företagen och jobben. För företagare där bilen är en förutsättning är vinterns prisresa rejält besvärlig. Och den slår direkt mot jobbskapande. Det säger Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson för Företagarförbundet i en debattartikel.

Priset på diesel har ökat med nästan det dubbla på ett drygt års tid och bensinpriset har stigit med över 50 procent. För ett litet företag med fem anställda, som var och en kör 50 km per dag innebär det ökade kostnader för företaget på en halv miljon. För den summan skulle företaget kunna anställa 1 person till istället. I det sammanhanget ger regeringens sänkning av skatten med 50 öre knappt en anställning i två veckor.

Lågt energipris och relativt låga bränslekostnader har bidragit till att hålla nere inflationen under snart ett decennium, men nu ser det ut att ändras då kostnader för både råvaror och förnödenheter stiger samtidigt som energipriserna exploderat och bränslepriserna chockhöjts, vilket sammantaget leder till inflation. Med inflation kommer löneökningar som ytterligare begränsar möjligheten till nyanställningar.

Sverige har fortfarande över 400 000 arbetslösa efter krisen. Med kriget i Ukraina kommer ytterligare hundratusentals människor som helst ska ges arbete. Då är små och medelstora företag lösningen. I dessa över 1 miljon företag skapas 4 av 5 nya jobb. Ska dessa jobb skapas krävs sänkta skatter på drivmedel och energi. Det räddar både företag, jobb och genererar nya skatteintäkter i det långa loppet.

De senaste årens politik har av naturliga orsaker kantats av akuta stödinsatser under pandemin där många varit verkningsfulla och andra haft mindre effekt. Nu efter pandemin så måste frågan om arbetslösheten tas på blodigt allvar. Riktiga jobb måste skapas som i sin tur skapar skatteintäkter och välfärd. För det krävs riktiga reformer och inte symboliska allmosor som 50 öringen. Förutsättningarna för att driva företag och skapa jobb måste stimuleras på riktigt, först då kommer jobben.

För att motverka inflation och istället stimulera jobbskapande, bör regeringen sänka bränsleskatten med 5 kronor, det skulle i sin tur sänka momsen med ytterligare 1,25 kronor och erbjuda svenskarna ett literpris på 13-14 kronor. det skulle skapa utrymme för nya jobb i många företag, inte minst på landsbygden där bilen är en förutsättning för många företag.

Företagarförbundet är en ideell och partipolitiskt obunden organisation som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i deras verksamhet. Därutöver levererar de kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar.

Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson för Företagarförbundet

Om artikeln

Publicerad: 2022-05-09 11:00
Kategori: Debatt
Taggar: Arbetslöshet Drivmedelpris Enegripris Företagarförbundet Inflation Mathias Rebane Skattesänkning