DEBATTARTIKEL

Jörgen Nilsson (KD): ”Sveriges vägar måste stå i centrum”

DEBATT
Utan bil så står stora delar av Sverige stilla. För att människor ska kunna bo och arbeta i hela landet, krävs en bra bil- och transportpolitik. En bil- och transportpolitik som inte straffar ut transporterna samt en omställning till miljömålen som gör det möjligt för alla att vara med på.

För näringslivet är lastbilen det dominerande för att frakta gods i Sverige. Merparten av godset som transporteras är under fem mil. För denna sorts gods finns nästan inget annat realistiskt alternativ än lastbilen.

För att transportbranschen skall kunna försätta att leverera varor så behövs det vägar som är bra underhållna, därför bör en prioritering av vägarna vara en självklarhet. Men i stället sker motsatsen.

Det saknas resurser för att underhålla vägarna trots att satsningar på vägnätet skulle vara samhällsekonomiskt lönsamma, vilket Trafikverket förgäves har larmat om. I stället för att ha råd att reparera våra vägar tvingas Trafikverket sänka hastigheterna.

Nu, med dagens regering, avsätts massor av pengar till banor för höghastighetståg. Det är en satsning som i praktiken berör en liten del av Sverige, och som enligt alla beräkningar är samhällsekonomiskt olönsam.

Dessa höghastighetsbanor representerar varken en vinst för samhället, miljön eller klimatet. I dagsläget tränger det kostnadsskenande projektet ut många andra goda infrastrukturprojekt som skulle göra större positiv skillnad på vårt vägnät.

Och på grund av denna felsatsning så finns det risk att vissa regionala järnvägsprojekt som Markarydsbanan skjuts på en osäker framtid.

Kristdemokraterna vill stärka underhållet av vägarna samt att börja återta det förfall som fått fortgå under lång tid. Kristdemokraterna var det riksdagsparti som avsatte mest medel för detta i budgeten 2021/2022.

Därför vill vi avbryta planeringen av höghastighetståget för att i stället göra stora satsningar på att rusta upp Sveriges vägar.

Detta är en ekonomiskt och miljömässigt klok politik. Det är också en politik för hela Sverige. Åtta av tio transporter görs idag med bil eller lastbil, som är det mest flexibla och individuellt långtgående trafikslaget för hela samhället.

Bilen – och lastbilen – når platserna dit varken räls eller kollektivtrafik når.

Jörgen Nilsson
Gruppledare Laholm och kommunlistans första namn
Kristdemokraterna

Om artikeln

Publicerad: 2022-05-13 09:00
Kategori: Debatt
Taggar: Höghastighetståg Kristdemokraterna Politik Vägunderhåll