DEBATTARTIKEL
Renare motorer och bränsle samt större lastkapacitet ska inte bestraffas med höga skatter menar artikelförfattaren Jörgen Nilsson (KD). Foto: Gustav Lindh, Scania CV AB

Jörgen Nilsson (KD):

Orimligt skattetryck för renare, tyngre och större ekipage

Hur kan det bli så, att när transportflottan får direktiv att ställa om från fossilt till fossilfritt bränsle, till exempel HVO100, så ska dessa beskattas för det? Det jag menar är att den svenska åkerinäringen investerar i nyare motorer, dyrare bränsle och större ekipage allt för att koldioxidutsläppen per transporterat ton ska minska – samtidigt som man diskuterar hur man ska beskatta denna bransch mer.
Jörgen Nilsson (KD). Foto: Göran Rosengren
Jörgen Nilsson (KD). Foto: Göran Rosengren

Jag förstår fullt ut att skatteintäkterna behövs men man kan vara både klimat- och transportvänlig genom att beskatta koldioxid per ton nyttolast som ekipaget får lov att lasta.

I dag finns en bruttoviktsbegränsning på BK1-vägar på 64 ton (inte 62 ton som står i rapporten) samt enstaka vägar som har bärighetsklass 4, så kallade BK4-vägar med en viktbegränsning på 74 ton.

Har man då ett ekipage med Euro 6-certifierad motor, just nu den högsta, och en nyttolast på BK1-vägar på 40 ton så bör detta premieras i ett lägre skattetryck – och en stimulans för andra åkerier att sträva efter. Hur ska vi annars nå 2030-målen?

Vi har en större del av utlandsregistrerade transportfordon som rullar med gods i Sverige. Dessa fordon tankar sällan i vårt land och därmed bidrar dessa inte till att betala slitaget som de utgör.


Denna grupp av transporter
utgör 19 procent trafikarbete av all tung fordonstrafik i Sverige (Trafikanalys 2018). Denna grupp lastbilar har motorer från Euro 4 till Euro 6 och nyttolasten ligger på runt 25 ton, vilket blir ett högt koldioxidutsläpp per transporterat ton last.

I en skatteväxling för renare motorer och större nyttolast så skulle miljön vara en vinnare vad gäller dessa ekipage. I rapporten ifrån VTI framhåller man en plattform som skulle kunna säkerställa betalningen av vägslitaget från alla fordon, men inget om hur betalningen kommer att efterlevas.

Jag skulle vilja framhålla en betalningsform som speditören bakom dessa utlandsregistrerade transportfordon tillhandahåller för att säkerställa att betalning sker.

I det stora hela så är rapporten positiv läsning när man ser på hur Sveriges åkeriflotta har anammat kraven och gör allt för att ställa om till renare transporter. Detta trots att lönsamheten blir allt sämre.

Jörgen Nilsson
Kristdemokraterna

Om artikeln

Publicerad: 2020-07-20 15:30
Kategori: Debatt
Taggar: Jörgen Nilsson kristdemokraterna Miljö Skatteväxling