DEBATTARTIKEL
Anders Åkesson (C), Tomas Eneroth (S) och Mikael Larsson (C). De båda centerpartisterna kräver i sin debattartikel att Eneroth ska agera för bland annat trafiksäkerhetens skull.

Åkesson och Larsson (C):

”Eneroth måste agera för säkrare trafik”

Det finns flera akuta problem som handlar om säkerhet på våra vägar. Men något som sällan lyfts är frågan om alla som kör bil verkligen har rätt utbildning?

För ett knappt halvår sedan fastställde hovrätten en dom mot en man i Karlstad som bedrev olaglig trafikskoleliknande verksamhet. I nästan ett decennium hade han ”hjälpt” människor till körkort. På samma sätt slog härom veckan polisen, i samarbete med Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket, till mot en illegal trafikskoleliknande verksamhet i Örebro och anhöll två personer misstänkta för flera ekonomiska brott.

För de flesta människor är körkortet en stolthet, ett mått på frihet och ibland en nyckel till inträde i arbetslivet. Sverige är ett av de länder med absolut högst krav för att också få ta körkort. Därför förväntar vi oss att våra medtrafikanter i trafiken är rätt utbildade och kör säkert. De olagliga trafikskolorna är därför ett hot mot den långsiktiga trafiksäkerheten och riskerar att göra vägarna farliga.

En lucka i lagen gör att utrymme för att sätta dit de som bedriver olovliga trafikskolor ordentligt saknas. På lång sikt kan det bli ett stort hot mot nollvisionen, alltså visionen om noll antal dödsfall i trafiken.

Wabco


En majoritet i riksdagens
trafikutskott kräver nu därför att regeringen tar krafttag mot olagliga körskolor. Tomas Eneroth som är ansvarig minister måste agera. Utskottet vill också se ett helhetsgrepp över körkortsutbildningssystemet så att det på sikt kan bli mer effektivt.

Regeringen verkar i dagsläget gömma sig bakom en rapport från Transportstyrelsen men Eneroth måste svara på frågorna: Vad tänker han göra för att täppa till luckan i lagen? Vad händer med nollvisionen? Trafiksäkerheten? Rättssäkerheten?

Istället för att sticka huvudet i sanden föreslår vi en bred översyn av körkortsutbildningarna. Oavsett var i landet man bor ska körkortsutbildningarna vara likvärdiga och rättssäkra. Oavsett om det är midsommar eller om man ska hämta barnen på förskolan ska man kunna känna sig trygg ute på vägarna och veta att de som har körkort också fått rätt utbildning för detta.

Den senaste tidens händelser visar med all önskvärd tydlighet att det krävs snabba förändringar för att få bort de olagliga trafikskoleverksamheterna. Det måste bli mer kännbart att bryta mot körskolelagen och regeringen måste ta initiativ till de lagförändringar som kräver detta. Det är inte rimligt att personer som bryter mot lagen om trafikskolor och äventyrar trafiksäkerheten bara får dagsböter. Nu är det upp till bevis för regeringen. Vi väntar på svar.

Anders Åkesson, talesperson för transportinfrastruktur
Mikael Larsson, riksdagsledamot och suppleant i Trafikutskottet

Wabco

Om artikeln

Publicerad: 2019-08-14 14:33
Kategori: Debatt
Taggar: Anders Åkesson Centerpartiet Körkortsutbildning Mikael Larsson Tomas Eneroth Trafiksäkerhet