Håkan Alexandersson:

Öppet brev till samtliga ordförande i Sveriges Åkeriföretags föreningar

Vid Sveriges Åkeriföretags årsmöte 2014-05-22 på Örenäs slott, togs frågan om sammanslagning mellan SÅ och BA upp. Projektet kallas även Fenix och skall behandlas vid årsmötet 2015.

Det är viktigt att alla medlemmar får en möjlighet att påverka beslutet i demokratisk ordning. Därför är det av vikt att varje medlem får möjlighet att påverka processen. Att låta varje enskild medlem delta i ett årsmöte och där kunna lägga sin röst, är enligt stadgarna inte möjligt.

Den lokala föreningen är medlemmarnas naturliga plats att delta i beslutsprocessen. Att erbjuda alla medlemmar i SÅ möjligheten att aktivt delta i processen anser jag vara naturligt.

Jag hemställer därför att er förening erbjuder sina medlemmar att delta i en röstningsprocess där de aktivt kan ta ställning för eller emot en sammanslagning mellan SÅ och BA.
Resultatet av omröstningen skall sedan ligga till grund för ombudens röstning vid årsmötet 2015.

I det underlag som medlemmarna skall fatta beslut om skall det tydligt framgå vilka för och nackdelar som en sammanslagning innebär.

Emotser att er förening under hösten 2014 erbjuder medlemmarna att framföra sin åsikt i denna viktiga fråga.

Med vänlig hälsning
Håkan Alexandersson

Om artikeln

Publicerad: 2014-09-05 08:22
Kategori: Debatt
Taggar: Håkan Alexandersson Öppet brev Sveriges Åkeriföretag