DEBATTARTIKEL
Fordonen på bilden har inget med debattartikelns innehåll att göra.

SD kräver tuffare tag mot oseriösa transportörer

Den svenska åkerinäringen är hårt beprövad, beprövad av aktörer som den inte kan konkurrera med.
Mellan Januari och Juni i år gick totalt 155 åkerier i Sverige i konkurs, motsvarande period förra året gick 214 åkerier samma väg till mötes.

Den ogynnsamma konkurrensen har flera olika beståndsdelar:
– En svensk åkare måste ”rulla in” 120kr per mil för att avlöna chaufför och driva bilen med all vad det innebär.
– En utländsk som utför samma jobb kan i vissa fall klara sig med 50kr per mil.
– Enligt EU beslutet om cabotagereglerna får utländska chaufförer under en veckas tid utföra 3 transporter inom vistelsetiden i Sverige, detta för att motarbeta tomtransporter. Därefter ska bilen lämna landet, men detta missbrukas och fusket är utbrett. Det talas om att det finns 2000 utländska lastbilar som aldrig lämnar Sverige.

Så, nu har vi klargjort att branschen är på hal is, vad kan man göra?
Socialdemokraterna har tidigare deklarerat vad man vill göra för att rädda branschen, ljuvliga ord givetvis men de behöver en samarbetspartner med likasinnad ambition.
Tillsammans med deras tillväxtfientliga samarbetspartner Miljöpartiet föreslår de att man kan införa en kilometerskatt för att rädda branschen.

Logiken kring det förslaget lyser i sin frånvaro, men samtidigt kan förslaget spetsas till om den svenska åkaren får bränslesubventioner så att denne endast känner av en skatteväxling.
Vad föreslår vi mer konkret?

– Krav på fraktsedlar i hytten, där datumen framgår tydligt. Det ska inte längre vara möjligt att faxa eller maila fraktsedlar mellan avsändare och mottagare. Antal transporter ska kunna följas vid kontroll, samt fordonet kan även kontrolleras hur länge vistelsetiden i Sverige varit.

– Ökat anslag till polisens tunga grupp. Varje dag färdas det 100-tals ekipage i Sverige som inte hade klarat Svensk bilprovning, varje dag bryter utländska chaufförer även mot cabotagereglerna.

– Vägskatt till alla! Varje år betalar de svenska åkarna hutlöst många miljarder i vägskatt medan de utländska rullar fritt på vägarna.

– Registrering av lastbilar vid gränsövergång Sverige.

– Svenska löner ska gälla alla chaufförer som arbetar i Sverige, det måste bli ett stop på alla oseriösa speditörer som utnyttjar billiga f-skattare från andra länder.

– Krav på svensk f-skattsedel eller alternativt hårdare klampningsregler, iIstället för ”fegis-klampning” som övriga förespråkar för att motverka de utländska chaufförerna som bryter mot cabotagereglerna.

Undertecknade kräver konkurrens på lika villkor!

Riksdagskandidat Heikki Klaavuniemi (SD)
EU-ledamot Peter ”Nalle” Lundgren (SD)
Anders Johansson (SD)
Fredrik Andersson (SD)
Mathias Gyllensteen Söderström (SD)
Martin Oscarsson (SD)
Magnus Lebeck (SD)
Per Nilsen (SD)

Om artikeln

Publicerad: 2014-08-13 10:32
Kategori: Debatt
Taggar: Debattartikel Konkurrenssituationen Sverigedemokraterna