DEBATTARTIKEL

Thomas Morell:

Det är något märkligt med det svenska rättssystemet

Att följa lagar och regler är för de flesta av oss ganska naturligt. Likaså är rättsuppfattningen hyggligt i takt med lagstiftningen - man vet helt enkelt vad som är rätt eller fel.
Men ibland slirar själva systemet högst betänkligt! Låt mig ge ett par exempel.

En förare av ett svenskt fordon stoppas och får en anmärkning på ett slitet däck och det leder till böter, inget att säga om det.
När en när en förare av ett utländskt fordon har flera utslitna däck på sin kombination och till följd av detta orsakar en allvarlig olycka med dödsfall, läggs ärendet ner!

Trots att det rådde vinterförhållanden i samband med olyckan är motiveringen ”Brott kan ej styrkas”! Detta är inte OK! Här måste våra myndigheter bli avsevärt bättre. Det håller inte när uppenbara brott inte leder till påföljd.

Ytterligare ett exempel. En avregistrerad, falskskyltad och bromslös fordonskombination är inblandad i en olycka med personskador. Åklagarens bedömning av ärendet resulterade i ett strafföreläggande på 4 600 kronor. Ställ det i jämförelse när en svensk förare missar att trycka på en knapp i färdskrivaren och det resulterade i ett strafföreläggande på 10 000 kronor. Så vitt jag känner till har inte en utebliven knapptryckning i en färdskrivare orsakat någon allvarlig olycka med personskador eller dödsfall.

Yrkesförare har förlorat förtroendet för vårt rättssystem och det borde stämma till eftertanke.
Förarna upplever en häxjakt på enkla fel och brister, där bötesbeloppen blir avsevärt högre än för dem som gör sig skyldiga till allvarliga brott.

Visst, det är ett brott att köra med utslitna däck och det skall ge böter. Det blir däremot väldigt märkligt när en allvarlig olycka orsakad av utslitna däck i rådande vinterväglag inte leder till en straffrättslig åtgärd. I skydd av en utländsk registreringsskylt, falsk eller äkta, kan man göra sig skyldig till allvarliga trafikbrott utan att straffas, det håller inte.

Thomas Morell
Regionchef
Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

Om artikeln

Publicerad: 2013-05-27 08:02
Kategori: Debatt
Taggar: Debatt Lag & Rätt Rättssystem Thomas Morell