DEBATTARTIKEL

Den perfekta samhällsmedborgaren – en buse!

På annat sätt än så som rubriken lyder kan man inte tolka myndigheters och försäkringsbolags agerande.
Att vistas ute i trafiken med bromslösa och falskskyltade fordon är för de flesta fråga om allvarliga brott Att fordonen dessutom är avregistrerade sedan fem år och därmed inte kan skattas och försäkras gör det hela än allvarligare.

I samband med en olycka uppdagas alla dessa brister samt att föraren inte använder färdskrivaren. Polisen rapportrerar dessa brott på en primärrapport och överlämnar till åklagare. Åklagaren har uppenbart inte klart för sig hur allvarliga dessa brister är, eftersom strafföreläggandet endast blir 4 600 kronor.

Som lök på laxen avser den påkörandes försäkringsbolag att ersätta det bromslösa och avregistrerade släpet med 100 000 kronor! Hur tänkte man nu? Ett avregistrerat släp kan inte skattas eller försäkras. Dessutom var det falskskyltat och utan bromsar.

Vad är det som skall ersättas? Eftersom det inte finns i något register, vare sig här i Sverige eller Holland (Det hade holländska skyltar) finns ju inte släpet, formellt sett.
Det kan lika gärna vara ett badkar som hänger bakom dragbilen.

Nu får väl ändå myndigheter och försäkringsbolag sluta flumma omkring.
Att bryta mot alla viktiga delar i Trafiklagstiftningen och dessutom utsätta andra trafikanter för direkt livsfara skall givetvis straffas hårt från samhället och där är ett strafföreläggande på 4 600 kronor inte tillräckligt. Att busen dessutom får 100 000 kronor från motpartens försäkringsbolag är provocerande.

Visserligen orsakade inte det bromslösa ekipaget olyckan, men hela historien är ett hån mot de förare och åkeriägare som bedriver seriös åkeriverksamhet.

Det kan inte tolkas på annat sätt, än att brottslig verksamhet premieras från både samhälle och försäkringsbolag, ynkligt!

Thomas Morell
Regionchef, Sveriges Åkeriföretag

Om artikeln

Publicerad: 2013-02-22 13:41
Kategori: Debatt
Taggar: Debatt Thomas Morell Trafikbrott