DEBATTARTIKEL

Stigs Center – en följetong

2005 mötte Polisen transportbranschen första gången för att lyssna på deras synpunkter och vad polisen i samverkan kan göra för att öka säkerheten för chaufförer och åkare.
Redan då framkom oviljan att parkera på Stigs Center på grund av dess sociala misär och lokala hotbilder.

Jag har medverkat i olika möten i Göteborgs stad med bland annat Trafiknämnden och deltagit i en arbetsgrupp på Trafikkontoret för att identifiera områden för etablering av uppställningsplatser för tung trafik. Staden Göteborg kan inte erbjuda etablerade uppställningsplatser.

Polisen har i sitt transportsäkerhetsarbete tydligt identifierat bakomliggande faktorer till varför det ser ut som det gör på Stigs Center. Företrädesvis är det utländsk tung trafik som står på området. Det är vanligt att dessa körs av systematisk utnyttjade underbetalda utländska chaufförer.

Polisen har låtit intervjua utländska chaufförer och då fått en klar bild över deras löneläge och arbetsvillkor. Flera av dem får endast betalt när de kör. Det händer att de står utan ersättning under en vecka i väntan på ny körning. De säljer sprit, som de köper billigt i utlandet, för att försörja sig. Vem utnyttjar dessa chaufförer?

När staden Göteborg via HIGAB hyr ut uppställningsplatser som är placerade nära stora bostadsområden till entreprenörer, gör Göteborgs Stad det lätt för chaufförerna att skaffa sig ett gediget kundunderlag till försäljning av billig alkohol.

Fenomenet Stigs Center är inte unikt i Sverige. Polisen har identifierat flera platser i sydvästra Sverige som har samma problematik med utländska chaufförer som säljer alkohol till ungdomar.

Att sätta staket runt Stigs Center löser inga problem. Polisens punktinsatser mot dessa chaufförer löser inga problem. Att ta ut avgifter av chaufförer som inte har pengar löser inga problem. Chaufförerna parkerar istället på gator i närområdet kring Stigs Center.

Det är viktigt att gå till grunden med de bakomliggande faktorerna. Parkeringsområdet på Stigs Center har alla förutsättningar att skapa en negativ social miljö. Det är smutsigt, skräpigt, dålig underhållen asfalt, skrotbilar, överfulla sopbehållare osv.

Danmark har ett antal Truckstops som är föredömligt utformade ur ett brottsförebyggande och brottsbekämpande perspektiv. Jag vill rekommendera beslutsfattarna i Göteborg att göra ett studiebesök i exempelvis Köge, för att se och lära hur man på bästa sätt med enkla metoder kan ta hand om den tunga trafiken.

Ansvaret att ta hand om den tunga trafiken ligger inte bara på staden. Det finns stora outnyttjade områden inom speditions- och logistikföretagen som med fördel kan användas.

Viljan att upplåta dessa platser är dock återhållsam. Vissa speditörer tar ut avgifter av sina egna åkare för att låta dessa använda sig av platserna. Det finns en undersökning där det framkommer att chaufförerna vill stå inom tjugo minuters körväg från lossningsplatsen. Inom denna radie bör det finnas platser runt om Göteborg som kan utformas så att de lockar chaufförerna att ställa upp sina fordon och få sin lagstadgade vila.

Etableras sådana uppställningsplatser, så behövs inte Stigs Center.
Det finns säkert även andra lösningar på problemet Stigs Center. Vi måste handla nu och inte om några år. Media har åter igen väckt upp beslutsfattarna.

Nu får vi hoppas att staden Göteborg har ambitionen och tar initiativet att bli ett föredöme som tar hand om den tunga trafiken. Göteborg ska kunna erbjuda den tunga trafiken trygga, säkra uppställningsplatser med en god social miljö.

Per-Arne Nilsson
Fd Kriminalkommissarie
Ansvarig för EU Projektet Prevention of Cargo Crime

Om artikeln

Publicerad: 2012-06-17 20:20
Kategori: Debatt
Taggar: Debattartikel Per-Arne Nilsson Stigs Center