DEBATTARTIKEL
Fotograf: Thomas Morell Fotograf: Thomas Morell

Farligt gods – i ordets rätta bemärkelse

De en gång så stolta visioner om hög trafiksäkerhet och god miljöhänsyn, har helt hamnat på skam. På bekostnad av säkerheten främjas i dagsläget billigaste transporten. Det har till och med gått så långt att förare utan någon som helst erfarenhet eller utbildning kör stora mängder farligt gods på våra vägar. Det slussas upp förare från Makedonien, Rumänien och Bulgarien som inte ens har ett äkta körkort. I bästa fall har de tre timmars körning i simulator. De har inte heller nödvändig utbildning för att hantera farligt gods. Fordonen är inte märkta med skyltar som informerar vilket gods som transporteras, viktigt inte minst för räddningstjänsten.

Förarna har inte den yrkeskompetens som är nödvändig för att utföra uppdraget. Ett tydligt exempel på förarnas avsaknad av nödvändiga kunskaper kunde invånarna på Lilla Askerön nyligen bevittna.

Plötsligt stod ett trailerekipage fastkört inne bland småhusen. En liknande händelse inträffade för några dagar sedan i ett villaområde. Även där försökte en uppenbart okunnig förare vända inne mellan villorna, med påkörda fordon, murar och carportar som resultat.

Häromveckan lämnade ett ekipage Göteborgs hamn med 28 ton frätande syra. Föraren hade inte de certifikat som krävdes. Inte heller skyltades fordonet på rätt sätt. En Makedonsk förare som kör inrikes i Sverige anställdes på ett bemanningsföretag i Bulgarien med uppdrag att köra lastbil i Sverige. I samband med anställningen utfärdades körkort, förarkort och ADR-intyg (Farligt gods). Att han inte genomgått dessa utbildningar hindrade inte att dessa handlingar utfärdades av en mindre nogräknad ”affärsman”.

Det smugglas dessutom stora mängder diesel in i landet i ett väl utvecklat transportnät. Givetvis sker detta i helt omärkta fordon, med förare utan tillräckliga kunskaper. Att fordonen inte är avsedda för bränsletransporter eller ens märkta i enlighet med ADR, gör det hela än allvarligare. Räddningstjänsten är därför inte förberedd på ett arbete med farligt gods i samband med en räddningsaktion. Att situationen är synnerligen allvarlig torde vara uppenbart för alla.

Så här är utvecklingen på de svenska vägarna och våra myndigheter har inte förmågan att stoppa framfarten. Skall en allvarlig olycka inträffa innan man får en kontroll som lever upp till rimligt ställda krav.

Det är dags att myndigheter och beslutsfattare inser allvaret och agerar därefter, innan en allvarlig olycka inträffar.

28 ton frätande syra som transporteras felaktigt kan orsaka synnerligen svåra skador på människor och natur – är en billig transport verkligen värd det priset?


Thomas Morell, regionchef

Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

Om artikeln

Publicerad: 2012-06-25 16:51
Kategori: Debatt
Taggar: Debattartikel Thomas Morell