PLS
Ricc/Fors industrier
Unimer plast och gummi
Norfrig
Wist last buss