Volvokoncernen och Daimler Truck bildar samriskbolag

Båda företagen har för avsikt att skapa ett samriskbolag som ska bli den ledande utvecklaren av en mjukvarudefinierad plattform för tunga fordon, inklusive både mjukvara och hårdvara, som kommer att ligga till grund för olika digitala fordonsfunktioner. Det nya bolaget är planerat att bli ett 50/50-samriskbolag med huvudkontor i Göteborg.

Volvokoncernen och Daimler Truck ligger i framkant inom den kommersiella fordonsindustrin och delar med det ambitionen att leda den digitala omvandlingen till mjukvarudefinierade tunga kommersiella fordon.

För att förstärka insatserna att nå dit, har bolagen nått en preliminär överenskommelse om att etablera ett samriskbolag för att utveckla en gemensam mjukvarudefinierad fordonsplattform och ett operativsystem avsett för lastbilar som ska ligga till grund för framtida mjukvarudefinierade kommersiella fordon. Ambitionen är att göra det nya bolaget till en ledande utvecklare av standardiserad hårdvara och mjukvara.

Den tekniska grunden kommer att göra det möjligt för Volvokoncernen och Daimler Truck samt andra potentiella partners att erbjuda olika digitala funktioner för sina produkter och fordon, vilket i slutänden bidrar till en förbättrad effektivitet och upplevelse för kunderna.

Volvokoncernen och Daimler Truck planerar att vara 50/50-partners i samriskbolaget som kommer att verka som en självständig enhet. Volvokoncernen och Daimler Truck fortsätter att vara konkurrenter inom alla andra affärsområden.

Mot bakgrund av de redan stora investeringarna i omställningen till CO2-neutral framdrivningsteknik, har samarbeten kring digital teknikutveckling blivit en allt viktigare del för att möta utvecklingsmål och kundernas förväntningar inom en rimlig tidsram.

Samriskbolaget kommer att ha sitt huvudkontor i Göteborg och inkorporera befintliga tillgångar och resurser från båda företagen in i den nya organisationen.

Det är båda aktieägarnas mål att sätta en branschstandard för ett operativsystem avsett för lastbilar och erbjuda sina produkter även till andra originaltillverkare. För detta ändamål kommer samriskbolaget att tillhandahålla en gemensam utvecklarplattform som en tjänst, ovanpå vilken kunderna kan bygga differentierande mjukvarulager.

Volvokoncernen och Daimler Truck kommer därför att förbli konkurrenter och fortsätta att differentiera sina totala produkt- och tjänsteerbjudanden inklusive sina respektive digitala lösningar. Båda bolagen kommer att tillhandahålla sina egna slutanvändarapplikationer byggda på plattformen för att erbjuda differentierande digitala fordonsfunktioner till sina respektive kunder.

Det nu undertecknade preliminära avtalet är icke-bindande. Ett slutligt avtal förväntas inom nuvarande år med målet att slutföra den slutliga transaktionen under första kvartalet av 2025 och är beroende av nödvändiga granskningar och godkännanden från respektive myndigheter.

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-17 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Daimler Trucks Digitala Fordonsfunktioner Samriskbolag Volvokoncernen