TRB Sverige

Listar alla artiklar taggade med: TRB Sverige

TRB Klimatprotokoll nu undertecknat

Vår målbild – Klimatneutrala redan 2035

Under de senaste åren och inte minst nu i sommar har det varit ett stort fokus, både nationellt och inom EU, på hur klimatneutrala transporter ska se ut och genomföras. Därför har vi på TRB Sverige tillsammans med våra delägare, under våren och sommaren formulerat och undertecknat – TRB Klimatprotokoll. Målbilden är att vara Klimatneutrala 10 år före (2035) det nationella målet 2045.

TRB Sveriges Biodrivmedelsdag inställd

TRB Sveriges biodrivmedelsdag som skulle ägt rum den 9 september 2020, är inställt. Man beklagar detta.