Stobart

Listar alla artiklar taggade med: Stobart

Ytterligare 1000 nya Scanior till Stobart

Företagen Eddie Stobart och A.W. Jenkinson Forest Products har tecknat avtal med Scania i Storbritannien om upphandling av 1 000 lastbilar. De upprepar därmed en beställning på 1 000 bilar som gjordes 2010 och som var Scanias enskilt största order på den brittiska marknaden.

Gelins KGK