Social trygghet

Listar alla artiklar taggade med: Social trygghet

”Sjukförsäkringen är inte trygg – den är väldigt sjuk”

En person drabbas av sjukdom och uppsöker läkare. Läkaren undersöker och utreder, samt gör en sakkunnig medicinsk bedömning av hälsotillstånd, arbetsoförmåga och behov av medicin.