NH Logistics

Listar alla artiklar taggade med: NH Logistics

NH Logistics slår samman verksamheterna i södra Sverige

Nordiska postkoncernen PostNord förvärvade under 2011 speditionsföretaget NH Logistics. Köpet genomfördes för att bland annat komplettera PostNords verksamhet. Av effektivitetsskäl samordnas nu NH Logistics verksamheter i södra Sverige.

VBG onspot