Lunds Elstadsbussar

Listar alla artiklar taggade med: Lunds Elstadsbussar

Kraftringens satsningar ska hålla Lunds eldrivna stadsbussar rullande. Foto: Lunds kommun.

Kraftringens framtidssäkring säkrar Lunds eldrivna stadsbussar

En trygg och pålitlig elleverans är ett måste för att samhället ska fungera. Kraftringens uppgift är att se till att det finns en säker eldistribution, oavsett vad som händer. För att trygga elleveransen görs därför löpande stora investeringar i elnäten. I Lund investerar Kraftringen upp till 250 miljoner kronor under perioden 2024–2028 för att bygga ut och anpassa dagens elnät. Genom investeringarna säkerställer Kraftringen att effekten i nätet ska kunna öka för att möta framtidens behov.